Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vytížené zastávky jihlavské MHD Chlumova změní podobu, zmizí i provizorní přechod

/
/
/
472 ZobrazeníJedny z nejfrekventovanějších zastávek městské hromadné dopravy v Jihlavě čekají změny. Vedení radnice chce nechat zrekonstruovat přestupní uzel na zastávkách MHD Chlumova.

Technické řešení obou zastávek MHD Chlumova už neodpovídá potřebám moderní veřejné hromadné dopravy. Pokud se městu podaří získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), budou obě zastávky a navazující plochy upraveny tak, aby byly schopny i v budoucnu adekvátně plnit funkci významného přestupního uzlu MHD.
Počítá se také s vybudováním nových betonových ploch pro zastavení vozidel MHD a nájezdových obrubníků. „Současný provizorní přechod, který spojuje obě zastávky, bude nahrazen trvalým s dopravním ostrůvkem a nasvětlením,“ doplnil náměstek primátorky pro úsek rozvoje města Petr Ryška. Současně budou upraveny navazující přístupové komunikace pro pěší a obě zastávky MHD budou doplněny odpovídajícím mobiliářem.

Přestavba by se měla uskutečnit v roce 2022, a to v případě, že město dosáhne na dotaci z programu IROP. Náklady byly předběžně odhadnuty na pět milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce přestupního uzlu měla být původně součástí komplexního projektu revitalizace veřejného prostranství v jižní části ulice Havlíčkova. „Cílem bylo vytvořit příjemné místo pro jeho uživatele podél hlavní přístupové komunikace a zároveň reprezentativní vstup do centra města. Náklady ale byly odhadnuty na 37 milionů korun a případná dotace by byla pouze 6,8 milionu,“ vysvětlil Petr Ryška s tím, že město se proto rozhodlo zrekonstruovat zastávky v nezbytném rozsahu, který bude řešit jejich nevyhovující technický stav.

  • Facebook
  • Twitter