Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Žďársku i po dvaceti letech stále roste

/
/
/
746 ZobrazeníPrvních čtrnáct dní roku 2020 opět ukázalo, že lidem na Žďársku není lhostejný život těch, kteří se každodenně ocitají v náročných životních situacích, kdy potřebují pomoc druhých. I v letošním roce totiž výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky opět vzrostl.

Díky štědrosti dárců a ochotě koledníků bude moci Oblastní charita Žďár nad Sázavou pokračovat v rozvoji svých služeb.
„Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a štědře přispívají na jejich potřeby. A oběma skupinám ještě jednou moc děkuji, protože bez nich by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí. Děkujeme,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka žďárské charity.
Dvacátou Tříkrálovou sbírku koordinovala v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou Michaela Kuchtová, která se v listopadu vrátila z pětileté mateřské pauzy. Letošní sbírka byla její desátou v pořadí a opět s úspěšným výsledkem. Michaela strávila v terénu několik týdnů, kdy komunikovala se svými asistenty a představiteli měst a obcí, kteří se do sbírky zapojili.
„Po celém žďárském okrese bylo možné potkat 2 200 koledníků, které mělo na starosti přes 78 základních asistentů. Koledníci opatrovali 544 úředně zapečetěných kasiček, rozdali přes 70 000 cukříků a 32 500 letáků. Zapojeno bylo 220 měst a obcí. Ráda bych vzkázala všem svým asistentům a jejich pomocníkům, že jejich práce, i když je mnohdy neviditelná, je skutečně důležitá. Moc si vážím všech, kteří léta spolupracují při královských povinnostech v přátelském a pozitivním duchu. Taková spolupráce mi dává sílu jít opět do dalšího ročníku,” zhodnotila Michaela Kuchtová.
Pro všechny, kteří se během letošní sbírky zapojili, ať již svým finančním darem či skutkem, uspořádala žďárská charita několik děkovných akcí. K té nejdůležitější patřil již čtrnáctý děkovný Tříkrálový koncert v neděli 12. ledna v Novém Městě na Moravě, při kterém vystoupil Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, komorní sbor ALTER EGO Bystřice nad Pernštejnem a C – VOX – komorní sbor Žďár nad Sázavou.
„V posledních letech se snažíme podpořit lokální akce pro koledníky, kterým jsme připravili ve spolupráci s místními asistenty například kino pro koledníky ve Velkém Meziříčí, v Jimramově a ve Žďáře nad Sázavou, dále pak zvýhodněné vstupy do Ski areálu Jimramov, volný vstup Wellness Kuřim. Těmto organizacím chci rovněž poděkovat za vstřícnost,” doplnila Michaela Kuchtová.
Do Tříkrálové koledy se pro letošní rok zapojily tradičně nejen fyzické osoby, ale i například školské subjekty jako Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou a Střední odborná škola v Novém Městě na Moravě. Koledníci z řad Charity navštívili i Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem, Domov klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, bystřické základní školy a další.
Získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít především na podporu terénních služeb, které jsou v současné době velmi vyhledávané, dále pak na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, na podporu sociálně slabých rodin s dětmi a těžce nemocných. Podpořena bude také dobrovolnická činnost, která doplňuje profesionální služby charity.

  • Facebook
  • Twitter