Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava Society of Shame v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

/
/
/
945 ZobrazeníVýstava Society of Shame bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 24. ledna v 17.00  v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, zájemci si ji mohou prohlédnout do 24. března. 

Society of Shame (Společnost hanby) je navzájem volně zvazbený komplex samostatných výstavních projektů pěti autorů, kteří se ve své tvorbě výrazně věnují tématům spojeným s kritickým pohledem na dnešní společnost, především se sociální problematikou v tom nejširším slova smyslu. Jeho základem je orientace na oblast, kde dominují rozpory v rámci normativních vztahů většinové společnosti k jedinci a jeho postavení, potřebám a názorům. V centru pozornosti se tak může octnout vykořeněnost postavená prakticky na jakémkoli základě, ať je to chudoba, odcizení člověka byrokratické správě, narušení rodinných vztahů nebo diskriminace menšin.

Každý z umělců má vyhraněný způsob komunikace ať je to ironie, metafora nebo dokument a stejně tak umělecká zóna, se kterou je spjatý se od těch ostatních většinou alespoň trochu liší. Někteří vystupují pod vlastními jmény, jiní svou identitu skrývají a používají nicky, navzájem je ale spojuje schopnost prostřednictvím svého umění diagnostikovat současnou společnost a monitorovat ty její oblasti, které představují odvrácenou tvář našeho „tady a teď“.
Epos 257 svými intervencemi na hraně zákona průběžně ohledává hranice veřejného prostoru a utajeného života v něm. Odpozorované příběhy tragikomiksů Venduly Chalánkové prostřednictvím úsporných, ale jako břitva ostrých dialogů zase zachycují jemné vztahové disharmonie, které často ústí v kardinální traumata. František Novák se ve svých velkoformátových kresbách dlouhodobě zaměřuje na komunitu bezdomovců. Timo se nevyhýbá ironizujícím politickým komentářům ani kritice konzumního způsobu života a antihumánních firemních strategií. Anarchistická veganka Toy_Box svojí malířskou i komiksovou tvorbou nekompromisně upozorňuje na bezpráví a staví se za ty, kterým schází hlas, ať jsou to menšiny nebo zvířata ve velkochovech.
Výstava Society of Shame má upozornit alespoň na některé negativní aspekty současného života, které často jakoby byly neviditelné, i když je máme doslova každý den přímo před očima. Ne náhodou počáteční písmena všech tří slov názvu tohoto projektu dávají dohromady zkratku SOS, tedy nejznámější a celosvětově používaný nouzový signál,“ popisuje Radek Wohlmuth, kurátor výstavy.

  • Facebook
  • Twitter