Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava pětiletého projektu připomene jezuity v Telči

/
/
/
940 ZobrazeníV letošním roce končí pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. S jeho výsledky je již od začátku roku veřejnost seznamována formou přednášek. Veřejná prezentace projektu vyvrcholí v červnu neobvyklou výstavou.

Liturgické náčiní kostela Jména Ježíš či původní vybavení jezuitské lékárny – tyto a další vzácně dochované předměty si budou moci návštěvníci prohlédnout. Lákadlem jsou také jedinečné 3D vizualizace bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba.

Připravovaná expozice seznámí návštěvníky s dějinami telčské koleje a probačního domu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Také se dozvědí, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí. Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si budou moci prohlédnout vzácně dochované předměty dokumentující sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře či provozování lékárny. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu představí reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především jedinečné 3D vizualizace, které znázorní současnou podobou i historickou rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba. Díky partnerské výstavě, která proběhne v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši, bude divák moci nahlédnout také do telčské jezuitské knihovny.

Bývalá jezuitská kolej v Telči, dnešní sídlo Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči


Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši se veřejnosti otevře v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči slavnostním zahájením ve středu 10. června a od 11. června do 13. září bude přístupná veřejnosti.
„Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost seznámit se s mnoha zajímavými objevy, nahlédnout do raně novověké Telče a poznat spíše opomíjené stránky historie města, a to přímo v budově bývalé jezuitské koleje,“ připojuje pozvání na výstavu řešitelka telčského vědeckovýzkumného týmu Národního památkového ústavu a spoluautorka její koncepce, Petra Hnilicová. Chystá se také doprovodná publikace výstavy, stejnojmenný katalog, který je tvořen odbornými studiemi a katalogovými hesly s bohatým obrazovým materiálem.

Vystavení autentických exponátů umožnila především podpora některých regionálních institucí, které se na výstavě budou podílet formou zápůjček exponátů ze svých sbírek. Jedná se především o Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočku v Telči a Římskokatolickou farnost Telč. Zpřístupněním dochovaných archiválií pak přispěli Státní okresní archiv Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně a další paměťové instituce, přičemž se spolupráce rozšířila i nad rámec regionu.

Jezuitský kostel Jména Ježíš v Telči

„Pětiletý projekt měl za úkol poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a

městské komunity. Rozsáhlý výzkum si předsevzal také přispět ke korigování mýtů a polopravd o jezuitském řádu,“ sděluje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči, Pavel Macků.

Národnímu památkovému ústavu se partnery v řešení projektu staly Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a hlavní koordinátor projektu Historický ústav Akademie věd České republiky. Projekt byl uskutečněn na základě finanční podpory v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043).

Mezi další hlavní výstupy projektu patří interaktivní mapa s odborným obsahem, vydání edice a překladu vybraných narativních pramenů a monografie s tématem působení jezuitského řádu v českých zemích.

Více informací na: www.jezuitetelc.cz.

Úvodní foto: Ozdobná kartuš nad vstupním portálem jezuitské koleje v Telči

  • Facebook
  • Twitter