Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava Keltové a Germáni v jihlavském muzeu

/
/
/
291 ZobrazeníVernisáž dlouhodobé výstavy Keltové a Germáni na periferii se uskuteční ve středu 13. prosince v 17.00 v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Region ležící na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy byl v minulosti odbornou veřejností považován za periferní sídelní oblast v mladší době železné i navazující době římské (zhruba 5. století př. n. l. až 4. stol. n. l.). Archeologické výzkumy z nedávných let ale dokazují, že v této éře historických Keltů a Germánů bylo sledované území lidmi intenzivně využíváno. Interpretace některých aktivit je optikou současného poznání zřejmá, jiné se ale doposud nepodařilo spolehlivě vysvětlit a zůstávají tak do jisté míry stále záhadou.
Na výstavě budou různými formami představeny nejzajímavější objevy učiněné během archeologických výzkumů v rámci zmíněného projektu, do kterého byla od počátku významně zapojena také laická veřejnost.
Výstava Keltové a Germáni na periferii je hlavním výstupem projektu regionální spolupráce Archeologického ústavu AV ČR, Brno a Muzea Vysočiny Jihlava Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady, realizovaného v letech 2021–2023 za finanční podpory Kraje Vysočina a Akademie věd ČR.

  • Facebook
  • Twitter