Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vysoká škola v Jihlavě má moderní licenci TAH systému MATLAB

/
/
/
732 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) se připojila k celosvětové skupině univerzit a vysokých škol, využívajíích moderní typ licence TAH (Total Academic Headcount) systému MATLAB. V České republice je tak VŠPJ druhou vysokou školou, která disponuje touto celouniverzitní licencí.

Systém MATLAB je výkonným a oblíbeným nástrojem pro technické výpočty, modelování a simulace, který nachází uplatnění napříč obory. Použít jej lze k modelování fyzikálních soustav i systémů diskrétních událostí, k návrhu a analýze řídicích systémů, ke zpracování signálů, k finančním analýzám a modelování, k široké škále operací validace, verifikace a testování či v simulační grafice. MATLAB nabízí pro tato uplatnění velmi široké spektrum různých knihoven a doplňků, které jsou součástí TAH.

MATLAB je výpočetní prostředí sloužící především pro technické a inženýrské výpočty. Jeho využití ale můžeme nalézt i v oblasti finančnictví, přírodních věd, zdravotnictví, sociologii a jinde. TAH licence systému MATLAB díky své univerzálnosti a velkému množství specializovaných nadstaveb přispívá k mezioborové provázanosti.

V rámci celouniverzitní licence TAH mohou nyní MATLAB a jeho knihovny využívat všichni zaměstnanci a studenti VŠPJ, a to nejen na školních, ale i na soukromých počítačích. MATLAB je také možno spouštět i prostřednictvím aplikace v mobilních telefonech s využitím 5GB diskového prostoru.
„Přístup k MATLABu kdykoli a kdekoli pro každého studenta a akademického pracovníka VŠPJ otevírá pro výuku s využitím tohoto programového prostředí zcela nové možnosti, a to nejen v oblasti fyziky nebo matematiky. MATLAB je jedinečný nástroj, který umožňuje řešení mezioborových projektů, včetně finančnictví nebo sociologie,“ říká ředitel firmy Humusoft Jan Daněk a dodává, že MATLAB je využíván na více než 5 000 univerzitách po celém světě.
Součástí licence je také možnost bezplatného využívání série on-line kurzů zaměřených na různé oblasti, které jsou k dispozici na portálu MATLAB Academy. Díky tomu mají učitelé a studenti k dispozici velké množství výukových materiálů a odborných informací. Absolvování on-line kurzů v MATLAB Academy je zakončeno získáním certifikátu firmy MathWorks potvrzujícím získané dovednosti, což může být zajímavým doplňkem k životopisu absolventa VŠPJ.
„MATLAB je špičkový nástroj, který bude začleněn v široké míře do výuky primárně technických studijních programů realizovaných na VŠPJ. Tím dojde k rozšíření znalostí a dovedností absolventů naší školy tak, aby dokázali nalézt své uplatnění v průmyslu, kde je využití takovýchto simulačních nástrojů nezbytností,“ dodává Zdeněk Horák, Ph.D., garant studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

  • Facebook
  • Twitter