Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

VŠPJ získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

/
/
/
593 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) se stala držitelem Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za roky 2020-2021. Ocenění v kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace převzal rektor Václav Báča během slavnostního udílení cen, které se uskutečnilo v pondělí 25. dubna v sídle Kraje Vysočina.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje každoročně Kraj Vysočina se záměrem ocenit regionální firmy a organizace, které do svých provozních činností integrují sociální, environmentální, etické a lidskoprávní zájmy. Vysoká škola polytechnická Jihlava se do soutěže, kterou 6. rokem pořádá Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o., přihlásila poprvé. V kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace, podkategorii nestátní neziskové organizace, zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti a ostatní veřejnosprávní subjekty se VŠPJ umístila mezi třemi organizacemi s nejvyšším počtem bodů.

Vyhlášení cen se uskutečnilo v pondělí 25. dubna v sídle Kraje Vysočina. Slavnostního odpoledne se zúčastnili rektor Václav Báča a prorektor Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií a zároveň nově zvolený kandidát na rektora. Ti převzali ocenění v podobě skleněné plastiky symbolicky propojující modrou a zelenou barvu Kraje Vysočina.

„Děkuji všem studentům a zaměstnancům VŠPJ, kteří pomáhají naplnit třetí roli vysoké školy, do které společenská odpovědnost bezesporu patří. Vážíme si toho, že Kraj Vysočina toto téma aktivně podporuje, a děkujeme celému jeho vedení a dalším zapojeným institucím, že ocenily to, čím se naše akademická obec snaží přispět k prospěchu společnosti,“ uvedl rektor Václav Báča.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jako jediná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina důležitým centrem vzdělanosti. Kromě poskytování bakalářského a navazujícího magisterského studia, které umožňuje získat vysokoškolské vzdělání bez nutnosti opouštět region, se VŠPJ aktivně zapojuje do mnoha tvůrčích projektů a spolupracuje s regionálními firmami i institucemi veřejné správy v oblasti aplikovaného výzkumu. Dlouhodobě se podílí také na popularizaci vědy a zpřístupňuje vědu a výzkum obyvatelům regionu všech věkových kategorií například zapojením do celorepublikové akce Noc vědců. Seniorům z regionu poskytuje možnost vzdělávání a socializace prostřednictvím Univerzity třetího věku. VŠPJ také dlouhodobě podporuje dobrovolnické aktivity svých studentů i zaměstnanců i regionální instituce v rámci charitativních akcí, jako jsou Vánoce na VŠPJ. V rámci svého provozu zohledňuje VŠPJ také ekologickou i ekonomickou udržitelnost, ať už podporou recyklace, opětovného využití zdrojů a ekologicky odpovědného jednání studentů i zaměstnanců, posuzováním environmentálních aspektů při rekonstrukcích a nových výstavbách či zapojením do akcí zaměřených na úklid veřejného prostoru, jako je Čistá Vysočina.

  • Facebook
  • Twitter