Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Všech dvanáct domácností z projektu Housing First je už v Jihlavě ubytováno

/
/
/
626 ZobrazeníPrvní červnový den se do nového bytu z projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě nastěhovala poslední vylosovaná rodina.

Nový domov díky projektu našlo 28 dospělých osob a 20 nezletilých dětí s dlouhodobou zkušeností s bytovou nouzí. Domácnostem je od vstupu do projektu poskytována terénními pracovníky Oblastní charity Jihlava podpora formou sociální práce. Dodržování povinností, ke kterým se nájemci zavázali v nájemní smlouvě, průběžně ověřuje majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy.

„Od zabydlení první rodiny uběhlo pět měsíců a nemůžeme říct, že bychom se potýkali s výraznějšími problémy nebo, že by nás nějaká situace vyloženě překvapila. Po vstupu do projektu samozřejmě některým domácnostem chvíli trvalo, než se jim podařilo stabilizovat svou finanční situaci a nájem hradili se zpožděním. Je ale potřeba dodat, že i toto se podařilo vyřešit a aktuálně neevidujeme u žádné ze zabydlených rodin dluh na nájemném. Několika osobám se i v době vládních opatření a omezení činnosti úřadu práce podařilo nalézt zaměstnání a začali splácet dluhy, které mají z minulosti,“ uvedl radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

„Naopak u dvou domácností evidujeme problémy v sousedském soužití a v nakládání s majetkem města. Výzvou proto pro nás zůstává nastavení spolupráce s nájemci nebo vlastníky bytů v domech, kam se stěhují zejména vícečetné rodiny a ověřování stavu bytů. Celkově jsme s průběhem projektu spokojeni. Zabydleným rodinám se díky podpoře i jejich vlastnímu přičinění daří zvyšovat životní standard i rodinnou pohodu,“ doplnil radní.

Aktuálně probíhá vyhodnocování zpětné vazby od účastníků, kteří jsou v projektu už tři měsíce. Zde několik citací od účastníků projektu:

 „Projekt mi strašně moc pomohl. Život se mně i dětem obrátil o 180 stupňů. Mám teď klidný spánek a nebojím se, že skončíme na ulici nebo že nebudeme mít na jídlo. Všechny výdaje si hlídám a hradím všechno včas – moc mi záleží na tom, aby vše bylo v pořádku.  Za příležitost jsme moc rádi a všem děkujeme,“ uvedla paní S.

 „Za projekt jsem vděčná. Děti mají konečně svůj pokoj, přítel má práci a žijeme v pohodě. Kdybych projektu mohla dát milion bodů, tak je dám,“ doplnila paní L.

 „Co mi projekt dal? To je jednoduché – domov, teplo, světlo a pohodu. Nevím, jestli si dovedete představit, co všechno to je. Moc bych si přál, aby takovou příležitost dostali i ostatní,“ dokončil pan Z.

Úvodní foto: Obrázek jihlavské rodiny ubytované v rámci projektu HF, autor: Josef, 14 let

  • Facebook
  • Twitter