Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve čtvrtek zahájí opravu jihlavského přivaděče

/
/
/
615 ZobrazeníVe čtvrtek 10. března zahájí Ředitelství silnic a dálnici ČR (ŘSD ČR) rekonstrukci dopravně vytíženého úseku silnice I/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 v ulici R. Havelky v Jihlavě. Úsek dlouhý 5600 metrů opraví společnost STRABAG, a. s., za 337,72 milionu korun bez DPH.

Svým rozsahem i náklady se jedná o největší opravu na silnicích prvních tříd, kterou v letošním roce na Vysočině zahájí ŘSD ČR. Stavební akce probíhá ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina (KSÚS) na základě smlouvy O společném zadání veřejných zadavatelů mezi ŘSD ČR a touto příspěvkovou organizací kraje, neboť neboť její součástí je také oprava mostu ev. č. 1311-1 na silnici III/1311 ve Smrčenské ulici v Jihlavě, který zde překlenuje silnici I/38.
Ačkoliv se primárně jedná o opravu konstrukčních vrstev vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně větví mimoúrovňových křižovatek místní komunikace I/38 x D1, místní komunikace Pávov, místní komunikace Lesnov a MÚK I/38 se silnicí III/03824, je součástí také vyvolaná přeložka sítí středového dělícího pásu, výstavba jednoho nového přejezdu SDP a prodloužení dalších pěti stávajících do minimální délky 60 metrů.

Rekonstrukce zahrnuje také výměnu vozovkového souvrství na mostech, opravu prvků stávajícího odvodnění, zádržného systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Dále stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení dle aktuálně platných předpisů.

Samotné opravě povrchu musí předcházet přeložka metalického a optických kabelů. Kvůli tomu začnou jako první práce ve středovém dělícím pásu. V období od 10. do 13. března proběhne monitoring stavu kanalizace v opravovaném úseku. Práce budou probíhat v rámci pracovních míst, kdy se bude uzavírat levý jízdní pruh v délce stovek metrů. Po ukončení monitoringu začnou už zemní práce za účelem přeložky kabelů. Je třeba vybudovat novou kabelovou trasu, která bude pro větší ochranu tvořena dvěma betonovými žlaby.
Pro potřeby ŘSD ČR budou nově položeny čtyři kusy HDPE trubek (chráničky z vysokohustotního polyetylenu) pro dodatečné zafouknutí optického kabelu. Celková délka těchto trubek bude více než 22 kilometrů. Předpoklad je, že práce budou hotové do prázdnin 2022. Do 30. června tak bude v obou jízdních pásech silnice I/38 od dálnice D1 po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/523 v Jiráskově ulici uzavřen levý jízdní pruh. Jezdit se bude pouze jedním jízdním pruhem při omezení maximální povolené rychlosti na 60 km/h.

Úvodní ilustrační foto

  • Facebook
  • Twitter