Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V pondělí začíná u silnice před Jihlavou výstavba protihlukové stěny

/
/
/
648 ZobrazeníV pondělí 14. června začíná výstavba nové protihlukové stěny podél pravého jízdního pásu silnice I/38 ve směru do Jihlavy, která nahradí a výrazně prodlouží stávající sto metrů dlouhou a technicky nevyhovující stěnu. Ve veřejném výběrovém řízení vybralo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) koncem května z pěti uchazečů vybrali sdružení Simost +Super-Krete Czech, které se zavázalo stavbu zhotovit za 51,72 milionu korun bez DPH.

Výstavbou nové protihlukové stěny reaguje ŘSD ČR na výsledek akustické studie. Ta poukazuje na prokazatelné překročení hlukových limitů den/noc/60/50 dB. Studie také pracovala s dodržením hygienických limitů zvuku i v případě znovuotevření dosud uzavřeného sjezdu a instalaci protihlukové stěny v této části. V souladu se závěry akustické studie je protihluková stěna navržena s výhledem do roku 2030. Konstrukčně se bude jednat o stěnu z betonových panelů s absorbéry osazených do železobetonových, případně ocelových sloupků. Panely jsou pak navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Cílem stavby je zajistit dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb v zastavěné oblasti jihlavské městské části Pávov před nadlimitním hlukem emitovaným provozem ze stávající silniční dopravy. Ta je v úseku přivaděče mezi dálnicí D1 a Jihlavou poměrně intenzivní. Denně zde v průměru projede více než 21 000 vozidel z toho více jak pětinu tvoří doprava nákladní.

Stavba řeší nejen demolici stávající nevyhovující stěny z betonových pilířů s cihelnou výplní délky 100,9 metrů a vybudování nové stěny v celkové délce 1054 metrů o proměnné výšce 4,5-6,9 metrů (v místě původní stěny bude horní část PHS provedena z nástavce sklopeného směrem ke komunikaci). Řešena je také úprava a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na sil I/38 ve směru na Znojmo. Využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, ale bude umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny.


V souvislosti výstavbou bude v právem jízdním pásu silnice I/38 ve směru od D1 do Jihlavy veden provoz v délce zhruba dvou kilometrů pouze jedním jízdním pruhem. S omezením provozu tak musí řidiči počítat v úseku od D1 MÚK EXIT 112 Pávov po mimoúrovňovou křižovatku směr průmyslová zóna a Pávov až do konce listopadu tohoto roku.

  • Facebook
  • Twitter