Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Počátkách opravili fasáda rodného domu Tomáše Pešiny z Čechorodu

/
/
/
1039 ZobrazeníV letošním roce byla obnovena fasády objektu č. p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách. Práce spočívaly v opravě omítek, rekonstrukci původní barevnosti nátěrů a restaurování aliančního erbu včetně pamětní desky na rodném domu Tomáše Pešiny z Čechorodu.

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu byl český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel. Narodil se v roce 1629 v Počátkách v rodině místního řezníka. Zemřel na morovou nákazu v roce 1680.

Měšťanský dům čp. 21 se nachází v závěru východní fronty hlavního počáteckého náměstí naproti kostelu sv. Jana Křtitele. Stojí v centrální části městské památkové zóny, a ačkoli není individuálně chráněn jako kulturní památka, vykazuje výrazné kulturně-historické hodnoty, díky nimž představuje důležitou součást historického jádra městského celku. V 19. století zde navíc sídlil městský úřad či obecná škola.

Stav objektu č. p. 21 na Palackého náměstí před započetím obnovy průčelí. Poškozeny byly omítky i štukové prvky, původní barevnost překryta sekundárními, již degradovanými nátěry, kamenný obklad soklu zašlý vlivem nečistot.

Patrový nárožní dům představuje v jádru renesanční, později barokně přestavěný organismus, který byl stavebně upraven po požáru v roce 1821. Stávající podoba fasády je však dílem modernistických úprav z 20. let 20. století. Štukové motivy inspirované kubismem a rondokubismem odpovídají dochovaným architektonickým návrhům místního stavitele arch. Ladislava Novotného, jenž se podílel na výstavbě počáteckých vil v ulicích Horní a Lázeňská a na mnohých dalších přestavbách či novostavbách ve městě. V centrální části průčelí domu byl zachován zdobný barokní erb pánů z Hradce i pamětní deska připomínající narození Tomáše Pešiny z Čechorodu.

„Záměrem opravy fasády domu byla celková rehabilitace jejího stavu. Chybějící části omítek byly plasticky doplněny, kamenné prvky očištěny a v daných místech opatřeny ochranným vápenným nátěrem“, konstatuje vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu Jana Musilová.
Odstraněním druhotných vrstev nátěrů v ploše fasády byla objevena původní barevná kombinace výrazně červeného odstínu se žlutým okrem, která byla domu při obnově navrácena.

Současně s plochou fasády došlo i sejmutí barokního erbu pánů z Hradce a odlití jeho kopie, která byla barevně rekonstruována dle dochovaných fragmentů. Deska upomínající na Tomáše Pešinu z Čechorodu byla přebroušena a nápis vytažen v lomeně bílé barvě.

Polychromované alianční erby vytvořené z mušlového vápence byly očištěny, následně byly mechanicky sejmuty druhotné barevné vrstvy a zcela nesoudržné části modelace. Barevné pojednání odpovídá heraldickému popisu jednotlivých erbů. Závěrem byl na své původní místo osazen rekonstruovaný erb Tomáše Pešiny z Čechorodu opatřený nátěrem barvy v lomené bílé. Shodnou barevností bylo provedeno vytažení písma pamětní desky, která byla v úplném závěru ošetřena konzervačním prostředkem.

Zásadní podíl na kvalitní a příkladné obnově měšťanského domu má Město Počátky, jakožto investor celé akce. Ačkoli se nejedná o kulturní památku, zástupci města připravili velmi kvalitní zadání a při výběru zhotovitele neváhali oslovit licencované restaurátory. Majitelem objektu je Město Počátky, dům slouží k obytným účelům.

„Obnova, která proběhla za využití tradičních technologií, byla podpořena z Grantového projektu fondu Vysočiny – Památkově chráněná území“, dodává Musilová.

  • Facebook
  • Twitter