Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě začíná oprava mostu přes Koželužský potok

/
/
/
953 ZobrazeníKvůli dvouměsíčním stavebním pracím bude omezený provoz na křižovatce Křižíkovy a Tovární ulice mezi City Parkem a dopravním hřištěm v Jihlavě. Důvodem je oprava mostu přes Koželužský potok.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení nové izolace mostovky a rubu opěr, provedení nové vozovky na mostě, sanace mostních říms, pohledu nosné konstrukce a líce opěr a přespárování dlažby v korytě. Druhým stavebním objektem je realizace zvýšeného prahu, který bude navazovat na most. Součástí stavby je i zřízení zvýšeného zpomalovacího prahu na ul. Křižíkova. Jedná se o zřízení zpomalovacího prahu s nájezdovými klíny z kamenných kostek a plochou prahu z asfaltového souvrství.

„Most přes Koželužský potok, který se v těchto místech vlévá do řeky Jihlávky, se nyní nachází ve špatném technickém stavu. Opravou bude zajištěn bezpečný provoz,“ uvedl Jaroslav Vymazal (ODS), radní Jihlavy pro oblast dopravy. Podle jeho slov stavbu provádí společnost Skanska, a. s., která stavbu dokončí za vysoutěženou cenu 1 119 582 Kč.

  • Facebook
  • Twitter