Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě se chystají zápisy do školek, volných je na 450 míst

/
/
/
533 ZobrazeníMateřské školy v Jihlavě se připravují na zápisy. Uskuteční se v pondělí 9. a v úterý 10. května a volných je aktuálně na 450 míst. Přednost při zápisu na jednotlivá pracoviště budou mít předškoláci ze spádového obvodu.

K zápisu je potřeba donést vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte. U dětí se zdravotním postižením je třeba zároveň s přihláškou dodat kopii doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře. 

Důležitý je také originál rodného listu a osobní doklad zákonného zástupce kvůli adrese trvalého bydliště. Do jednotlivých mateřinek se totiž děti přijímají podle spádovosti. Místo trvalého pobytu pak ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Jihlava má tři mateřské školy s celkem 22 pracovišti. MŠ Mozaika jich má 17, Demlova 4 a Nad Plovárnou 1. „Pokud má mateřská škola více pracovišť, podává zájemce pouze jednu žádost, do níž uvede, o kterou konkrétní mateřinku má zájem,“ upozornil vedoucí odboru školství Tomáš Koukal.

Přednost budou mít při zápisu předškoláci ze spádového obvodu. Například do pracovišť MŠ Demlova budou přednostně přijímáni děti s trvalým bydlištěm v ulicích Dělnické, Demlově, Družstevní, Gorkého, Havlíčkově od náměstí Svobody k Okružní, Helenínská, Chelčického a další.

Zápis do mateřských škol se v Jihlavě uskuteční v pondělí 9. května od 15.00 do 18.00 a v úterý 10. května od 15.00 do 17.00. Zápis není určen pro děti cizinců s dočasnou ochranou. Ten se bude konat ve čtvrtek 2. června od 14.00 do 16.00.
Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu května na webových stránkách školek.

  • Facebook
  • Twitter