Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Týden sociálních služeb v Jihlavě na začátku října

/
/
/
872 ZobrazeníPátý ročník týdne sociálních služeb začíná v pondělí 7. října v Jihlavě. Statutární město Jihlava se bude i v letošním roce organizačně podílet na jeho průběhu.

Týden sociálních služeb je každoročně vyhlašován v celostátním měřítku Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV. Jeho cílem je představit a přiblížit sociální služby široké veřejnosti a přispět k jejich akceptaci jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. Je to období prezentací, setkávání se laické i odborné veřejnosti a diskuzí k problematice sociálních služeb, které pomáhají mnoha lidem zachovávat jejich lidskou důstojnost a podporovat jejich soběstačnost.

Mottem letošního ročníku Týdne sociálních služeb v Jihlavě, který proběhne tradičně v měsíci říjnu, ve dnech 7. až 13. října, je Vaše spokojenost – naše radost.

„Stěžejní součástí Týdne sociálních služeb, tak jako v předcházejících letech, budou prezentace jednotlivých organizací poskytujících sociální služby formou Dnů otevřených dveří. Smyslem Dnů otevřených dveří je dát občanům možnost seznámit se s činností organizací a nabízenými službami přímo u poskytovatelů. Své prostory v jednotlivých dnech zpřístupní občanům příspěvkové organizace zřizované městem Jihlava i dalších dvaadvacet neziskových organizací poskytujících sociální služby na území města Jihlavy,“ uvedl uvolněný radní pro sociální oblast Daniel Škarka.

V rámci představování sociálních služeb proběhnou i další doprovodné akce. Jednou z nich bude „Den otevřených dveří s příjemným posezením s klienty a sociálními pracovníky“ v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Jihlava – Lesnov dne 8. října 2019.

Součástí Týdne sociálních služeb je již tradičně veřejné oceňování vybraných zaměstnanců působících v sociálních službách, a to zejména za jejich přínos v této oblasti.

  • Facebook
  • Twitter