Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Třináctý ročník koncertu Muzikanti dětem

/
/
/
717 ZobrazeníV sobotu 25. května proběhl na náměstí ve Velkém Meziříčí další ročník koncertu s názvem Muzikanti dětem. Jeho výtěžek se pro letošní rok rozhodli organizátoři věnovat Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, konkrétně dennímu stacionáři Nesa.

Díky sponzorům, příspěvkům do kasiček v rámci celé benefice a výtěžku divadelního představení pana Jaroslava Duška obdržel denní stacionář Nesa neuvěřitelných 225 407 Kč. Získané finance použije Oblastní charita Žďár nad Sázavou na úpravu zahrady stacionáře. Cílem těchto úprav je zpřístupnit zahradu i uživatelům s nejtěžším postižením a aktivně využívat metodu zahradní terapie. Díky benefici tak mohou pracovníci Charity ve spolupráci s odborníky připravit projekt a v příštím roce jej zrealizovat.
„Děkujeme sponzorům, hudebním skupinám, zvukařům, dobrovolníkům a ostatním, kteří se na organizaci akce podíleli. Také děkujeme místnímu fotbalovému klubu a všem, kteří zpestřili hudební vystoupení doprovodnými aktivitami pro děti i dospělé během celého odpoledne. Dále pak těm, kteří přišli a přispěli do kasiček. Především však děkujeme hlavním organizátorům Ireně Tronečkové, Zuzaně Herodesové, Haně Chládkové, Ondřeji Dubnovi a Radovanu Hajnému za jejich neuvěřitelné zapálení do této akce,“ vzkazuje všem Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Během celého odpoledne bylo možné v prostorách náměstí zakoupit výrobky, které vznikly v pracovních dílnách denního stacionáře Nesa a Klubu v 9. Pro děti i dospělé byly připraveny aktivity s cílem přiblížit jim život lidí s postižením. Potěšil nás velký počet příchozích a aktivní zapojení do nabízených činností během celého odpoledne. Na zajištění doprovodného programu se podílely kromě stacionáře i další služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi.
„Koncert možná přinese i další plody. Od kapely Jumping Drums, která oslnila svojí bubenickou show, do které zapojila i přítomné děti, jsme dostali nabídku muzikoterapie pro uživatele našeho stacionáře. Věřím, že hodina ve světě bubnů a rytmů bude pro mnohé naše uživatele ojedinělým zážitkem,“ zakončuje nadšeně Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa.

  • Facebook
  • Twitter