Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst

/
/
/
806 ZobrazeníPo roce opět vyrazí do ulic měst a obcí Vysočiny i České republiky skupinky tří králů, aby svou koledou předaly radostné poselství o narození Ježíše Krista a společně s veřejností přispěly k podpoře charitních projektů, které pomáhají potřebným.

Blížící se Tříkrálová sbírka se uskuteční už po devatenácté. Skupinky koledníků bude možné potkat od prvního do čtrnáctého ledna.

„Všichni koledníci mají u sebe úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR a vedoucí skupinky ověřenou průkazku,“ uvádí Yvona Pošvicová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro rok 2019.

„V roce loňském darovali lidé do 507 zapečetěných kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou celkem
3 313 085 Kč. Do koledování se zapojilo přes 2 000 dobrovolníků celého regionu. Pro sbírku roku 2019 jsme aktuálně připravili 540 kasiček, které jsou už u našich asistentů připraveny k předání koledníkům,“ vypočítává Yvona Pošvicová.

Tříkrálová sbírka roku 2018 podpořila především stávající služby žďárské charity a jejich uživatele. Jednalo se o nový projekt pomáhající lidem v akutní nouzi s názvem Charitní záchranná síť, prorodinné poradenství, dostupnost terénní Charitní pečovatelské služby, nákup kompenzačních pomůcek pro zabezpečení pronájmu veřejnosti, každodenní dopravu uživatelů do denního stacionáře Rosa, rekondiční pobyt klientů Klubu v 9 a dobrovolnickou činnost centra Kambala. Podpořena byla i humanitární pomoc v českém Banátu v Rumunsku a moldavské centrum Hipokrates, které poskytuje pečovatelskou službu v obci Dorotskaja.

Pro rok 2019 plánuje vedení žďárské charity podpořit především veřejností velmi využívané terénní služby, dobrovolnickou činnost, která usnadňuje péči profesionálů, a osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením.

„Za prostředky z Tříkrálové sbírky jsme velmi vděční. Máme tak možnost financovat to, na co nám chybí zdroje z nadací a grantů a je aktuálně potřebné. Děkuji všem, kteří se do Tříkrálové sbírky roku 2019 zapojí,“ vzkazuje všem dárcům, koledníkům i podporovatelům Jana Zelená, ředitelka žďárské charity.

Sbírku mohou zájemci podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v. s. 777 6800, vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 (Cena jedné SMS podle tvaru je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.).

  • Facebook
  • Twitter