Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Třebíčská radnice: Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat

/
/
/
1847 ZobrazeníS vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí bezmála 70 procent obyvatel města. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který v dubnu a květnu pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl.

„Celková míra souhlasu (ta vznikla spojením varianty odpovědí rozhodně souhlasím a spíše souhlasím) se blíží sedmdesáti procentům. Nesouhlasících respondentů je 11,5 %,“ uvedl Daniel Hanzl v závěrečné zprávě k průzkumu.

Podle obyvatel Třebíče se vybudováním obchvatu významně zlepší dopravní situace. Více než 85 % respondentů se domnívá, že dojde k ulehčení jejich situace při dopravních uzavírkách. Zároveň 83,4 % respondentů řeklo, že je obchvat velmi přínosný pro dopravní situaci obecně.

Třebíčané si podle průzkumu uvědomují, jak klíčový je obchvat pro vybudování pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Bezmála polovina z nich chápe, že bez obchvatu je výstavba pátého bloku ohrožena i se souvisejícím negativním dopadem na život v celém regionu.

Naopak se průzkum věnoval i případným negativním dopadům výstavby. Tazatelé se obyvatel našeho města ptali na možné poškození životního prostředí v Třebíči. Bezmála 62 procent z nich se poškození neobává a v další otázce více než 60 % z nich uvedlo, že obchvat v centru města zlepší ovzduší.

Od respondentů, kteří uvedli, že jim na výstavbě obchvatu něco vadí (zhruba třetina odpovědí) se tazatelé dále snažili zjistit, co přesně to je. Třetina z těchto odpovědí zněla, že obchvat rozdělí Borovinu a čtvrtina uvedla, že lidé měli při plánování trasy málo prostoru k připomínkám. Čtvrtina si také myslí, že trasa obchvatu není dobře vedena.

Kromě výstavby obchvatu se průzkum věnoval také celkové dopravní situaci a pohledu Třebíčanů na Městskou autobusovou dopravu (MAD). „Známky nespokojenosti s MAD zvolilo pouze 8,4 % dotázaných, naopak známky spokojenosti vybraly dvě třetiny respondentů,“ uvedl Daniel Hanzl. Nejvíce spokojeni jsou obyvatelé Třebíče s dostupností, rozmístěním zastávek a bezbariérovostí MAD.

Průzkum veřejného mínění probíhal v dubnu 2018, zúčastnilo se jej 643 respondentů. „Pro potřeby dotazníkového šetření byly stanoveny následující kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání a místo trvalého bydliště v rámci města Třebíče,“ uzavřel Daniel Hanzl.

  • Facebook
  • Twitter