Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Tereza Říčanová a Černá zvířata v jihlavské galerii

/
/
/
844 ZobrazeníAž do konce příštího roku je v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě k vidění výstava Terezy Říčanové nazvaná Černá zvířata. Zájemci ji mohou zhlédnout vzhledem k současné situaci online.

„Černá zvířata jsou myšlenky, které prolézají mými sklepeními, válejí se a vzpínají, hledají cesty. Když se jim podaří najít východ ven, stanou se obrazem, dostanou barvu, můžete je vidět,“ vysvětluje Tereza Říčanová.

Výtvarný projev Terezy Říčanové je podle slov kurátorky Hany Zrno Vondrů zemitý a nepatetický, převažují v něm syté barvy, témata jsou bezprostřední, žitá, nadějná i tíživá. „Ztvárňuje příběhy, zvířata, rostliny, sny, města. Pro její tvorbu je typická jistá tematická cykličnost, která se však neuzavírá, ale nabaluje na sebe další možnosti vyjádření.
Technikou podmaleb na skle tvoří obrazy rostlin a snů, ty poté zasazuje do starých rámů. Barvy vrství pozpátku, respektive barvu v popředí nanáší na sklo jako první, v jednu chvíli je rub lícem a líc rubem. Na obrazech rostlin nalezneme detaily stonků, květů a plodů v různých okamžicích jejich vegetačního vývoje. Obrazy tak předkládají proměnlivý život rostlin, počínaje nesmělým pučením, vábivým květem, aby pak přešly k přejícnému plodu, a posléze k nevyhnutelné hnilobě,“ dodává kurátorka, podle níž si autorka sny nebo spíše vlastní zjevení vizuálně i textově zaznamenává do deníků. Následně je překresluje, přepisuje, maluje na sklo či technikou linorytu tiskne jako jakási malá okénka se strohým příběhem. Sny jsou prchavé, avšak deníkové zápisy a jejich vizuální obtisk je zpřítomňují. Autorka se k nim může navracet, znovu a znovu ji zavádějí do krajiny denního snění. Přijímá signály, které jí pomohly osvětlit podstatu toho kterého snu v průběhu jejího života. Ke snům se v tvorbě stále navrací. Čerstvě vydané knihy StoSní a Pozdravy ze snové země jsou jakousi inventurou snů, které si už zaznamenává více jak dvacet let.

Další informace o výstavě:

ogv.cz

facebook.com/OGVJihlava

instagram.com/OGVJihlava

twitter.com/OGVJihlava

  • Facebook
  • Twitter