Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Téměř čtvrtmilionová pokuta za nezalesnění vytěžených holin na Žďársku

/
/
/
1039 ZobrazeníInspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 238 tisíc korun společnosti Projekt Mission, s. r. o., za ohrožení životního prostředí v lesích. Firma nezalesnila tři holiny na Žďársku o celkové výměře 2,38 hektaru. 

V červnu loňského roku inspektoři z oddělení ochrany lesa při kontrolách zjistili, že na lesních pozemcích ve vlastnictví této firmy nebyla provedena obnova vytěžených ploch v zákonné dvouleté lhůtě. První nezalesněná holina byla o celkové velikosti 1,23 hektaru v katastrálním území Velká Bíteš, druhá o velikosti 1,02 hektaru v katastrálním území Hrdá Ves a třetí o velikosti 0,13 hektaru v katastrálním území Věžná.
„Lhůta pro zalesnění po úmyslné mýtní těžbě skončila nejpozději v květnu 2018. Společnost Projekt Mission ve stanovené lhůtě opětovné zalesnění pozemků neprovedla, čímž vytvořila podmínky pro působení škodlivých činitelů, kdy v důsledku absence lesních dřevin dochází k ohrožení stability a stavu lesního ekosystému a omezení plnění celospolečenských funkcí lesa. Čím delší dobu trvá odlesnění, tím větší je negativní dopad na lesní ekosystém,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Jednání firmy nebyla pouze nedbalost, ale vědomé účelové jednání. Inspektoři ČIŽP totiž společnost Projekt Mission už v červnu 2017 písemně upozorňovali na povinnost zalesnit. Přesto to firma ignorovala.

Odlesnění lesních pozemků sebou vždy přináší zásadní změny lesního ekosystému a to nejen v nadzemní porostní složce, ale také fyzikální, chemické a biologické změny. K významným změnám patří degradace půdy, spočívají v úbytku humusové vrstvy a změny pórovitosti. Následkem těchto změn je mimo jiné snížená retenční schopnost půdy a zvýšení povrchového odtoku a vyšší eroze půdy. Mezi škodlivé činitele na odlesněných pozemcích patří i sluneční záření, které působí i změnu mikroklimatu a rozvoj buřeně, která následně odebírá živiny z půdy. K významným faktorům patří i působení větru, který holé plochy podstatně více vysouší, snižuje půdní vlhkost a může docházet i ke vzdušné erozi.

„Jako přitěžující okolnost inspektoři vyhodnotili, že společnost s inspekcí nekomunikuje, neúčastnila se kontroly a ani se neomluvila,“ doplnil Panský.

Proti pokutě se společnost Projekt Mission neodvolala. Sankce je pravomocná.

  • Facebook
  • Twitter