Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Telčské SeniorCentrum nabízí ve městě jako první důležitou odlehčovací službu

/
/
/
770 ZobrazeníNa Vysočině je od ledna dostupná nová sociální služba pro seniory, o které doma pečují jejich blízcí. SeneCura SeniorCentrum Telč jako jediné telčské sociální pobytové zařízení poskytuje osm lůžek pro pobytovou odlehčovací službu, tedy pobyt klienta v zařízení na nezbytně nutnou dobu.

Domovy pro seniory SeneCura tím podporují domácí péči a pomáhají ve chvílích, kdy terénní služba či péče rodiny nemůže zvládnout nepřetržitou péči o člověka zcela závislého na pomoci druhé osoby.

„Trvalá péče o člena rodiny v domácím prostředí je vysoce náročná po fyzické i psychické stránce, proto je o odlehčovací službu velký zájem. Nejčastěji na čtrnáct dnů až tři měsíce, kdy si mohou pečující odpočinout, načerpat síly a vyřešit osobní záležitosti s vědomím, že je o jejich rodinného příslušníka postaráno na profesionální úrovni v našem SeniorCentru. Kraj Vysočina a město Telč nás velmi podporují, protože v současné době jsme jediný poskytovatel, který tuto službu v Telči a okolí nabízí,“ vysvětluje Marika Krejčí, ředitelka telčského domova SeneCura.

SeneCura SeniorCentrum v Telči

Odlehčovací služba v SeneCura SeniorCentru Telč je určena osobám od 55 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a pomáhá ve chvílích, kdy nelze z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v udržení soběstačnosti, základních úkonech a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, který domov aktivně podporuje.

Poptávka po odlehčovací službě roste, a to zejména díky pozitivnímu trendu pečovat o seniory doma. Domácí péči také upřednostňuje sociální politika státu, přičemž nabídka pobytových odlehčovacích služeb je stále nízká – v Česku tuto důležitou a užitečnou pomoc aktuálně nabízí na 330 zařízení. SeniorCentrum v Telči je po Kolíně, Terezíně, Liberci a Hradci Králové již pátým domovem ze sítě SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu poskytuje. O službu je velký zájem především v období letních měsíců.

  • Facebook
  • Twitter