Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu má nového ředitele

/
/
/
228 ZobrazeníPo šesti letech má územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči nového ředitele. Stal se jím Libor Karásek, který už pracoviště vedl v letech 2008-2012. Vedení pracoviště se ujal od 3. dubna 2023.

Libor Karásek vystudoval Stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory pozemní stavitelství a provádění a řízení staveb. Absolvoval v roce 1989. V letech 1990–2007 pracoval jako vedoucí stavebního úřadu ve Slavonicích, kde mimo jiné zajišťoval obnovu kulturních památek a dalších staveb v majetku města Slavonice a administroval agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR (dále jen Program regenerace). V lednu 2008 byl jmenován ředitelem nově vznikajícího územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Tuto funkci zastával do března 2012, kdy ji na vlastní žádost ukončil.

V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Slavonice a byl členem rady města. Od 1. dubna 2012 do 31. března 2023 byl tajemníkem Městského úřadu Slavonice. Ve funkci předsedy regenerační komise se zde věnoval přípravě obnovy památek na území MPR Slavonice a obnově dalších kulturních památek v majetku města včetně administrace dotačních programů. Byl členem pracovní skupiny Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která řešila otázky Programu regenerace. V letech 2012–2015 se podílel na projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ a v letech 2018–2022 na projektu „Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity“.
Stávající ředitel Pavel Macků přechází po šesti letech pod generální ředitelství Národního památkového ústavu, kde se bude věnovat především letecké dokumentaci prostřednictvím dronů na památkách, v památkově plošně chráněných územích a v archeologických lokalitách, dále pak stavebně historickým průzkumům a dokumentaci památkového fondu.

  • Facebook
  • Twitter