Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sterilizace zajišťuje bezpečí pro pacienty i personál Nemocnice Havlíčkův Brod

/
/
/
1088 ZobrazeníCentrální sterilizace Nemocnice Havlíčkův Brod je certifikovaným pracovištěm. Posledním auditem prošlo na konci dubna letošního roku. Díky tomuto pracovišti jsou všechny nástroje, které se používají během operací, při vyšetřeních nebo ambulantních zákrocích, sterilní a bezpečné pro pacienty i personál.

Pod názvem centrální sterilizace se skrývá velice důležitá část každého zdravotnického zařízení. Díky tomuto pracovišti jsou všechny nástroje, které se používají během operací, při vyšetřeních nebo ambulantních zákrocích, sterilní a bezpečné pro pacienty i personál. Centrální sterilizace Nemocnice Havlíčkův Brod je certifikovaným pracovištěm. Posledním auditem prošlo na konci dubna letošního roku.
„Naším hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň a kvalitu sterilizace zdravotnických prostředků a minimalizovat možnost vzniku neshody v procesu sterilizace. Tím se zvyšuje kvalita péče i ochrana pacienta. Na všech úsecích centrální sterilizace jde o velice zodpovědnou a fyzicky náročnou práci,“ prozradila staniční sestra pracoviště centrální sterilizace Dana Vencovská.
Úroveň každoročně hodnotí nezávislý audit, který prověřuje nastavené procesy – nejen v oblasti hygieny, dekontaminace, dezinfekce, sterilizace zdravotnických prostředků, ale i veškeré související činnosti. Certifikace systému managementu kvality CERTLINE dle normy ČSN EN ISO 13485 garantuje vyšší úroveň procesních aktivit, monitorování a měření procesů, včetně řízení neshod a hlášení nežádoucích událostí, odbornou způsobilost i využívání moderních přístrojových technologií a pracoviště je jeho držitelem od roku 2015. V Kraji Vysočina jde o druhé certifikované pracoviště.
„Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci materiálu včetně demineralizované vody pro všechny operační sály a další oddělení nemocnice. Svou činností plní nezastupitelnou úlohu v bariérovém režimu ošetřovatelské péče klinických pracovišť jako nejúčinnější složky prevence nozokomiálních nákaz v nemocnici,“ prozradil primář oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace Vít Kaňkovský.
Ročně pracovištěm, kde funguje tým všeobecných sester a sanitářů, projde téměř 117 tisíc sterilizovatelných položek. Centrální sterilizace je umístěna ve druhém nadzemním poschodí hlavní lůžkové budovy nemocnice, pod komplexem operačních sálů. Má charakter uzavřeného oddělení, které je rozděleno na čistou a nečistou zónu. Centrální sterilizace je velice moderně vybavené pracoviště, v němž najdeme parní i plazmové sterilizátory, myčky Miele či ultrazvukovou myčku. Tato technika umožňuje sterilizaci materiálů, pomůcek, operačních nástrojových setů a dalšího sortimentu. Je zaveden kompletní kontejnerový systém. Proces rouškování je převeden na jednorázové operační sety. Sterilizace zajišťuje servis pro všechna oddělení v nemocnici i pro externí žadatele.

A jak centrální sterilizace zajišťuje bezpečí pacientů? Nástroje ke sterilizaci přicházejí na její příjem v průběhu celého pracovního dne. Materiál ke sterilizaci se shromažďuje v přijímací místnosti, kde je přijata elektronická žádanka. Nástroje se odtud vkládají do mycích automatů, ve kterých se dezinfikují, myjí a suší. Po ukončení mycího programu se nástroje balí do jednotlivých obalů, nebo se setují a kompletují pro konkrétní operační výkon. Během tohoto procesu projde ještě každý nástroj pečlivou kontrolou sestry, která jej prohlédne, zjistí, jestli je dobře umytý a zkontroluje jeho funkčnost. Kontejnery i samostatně zabalené nástroje se umístí do sterilizátoru, ve kterém proběhne samotná sterilizace. Sterilní boxy a nástroje se následně distribuují zpět na operační sály i jednotlivá oddělení. Vše se v průběhu procesu několikrát kontroluje jak fyzicky, tak elektronicky.

  • Facebook
  • Twitter