Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Starosta Třebíče: Od nového distributora očekáváme kvalitnější služby

/
/
/
1598 ZobrazeníV posledních několika měsících redakce Třebíčského zpravodaje zaznamenala citelně zvýšený počet občanů, kterým nebyl doručen zpravodaj do schránky. Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč nákladem 17 500 kusů jedenáctkrát ročně.

Z toho téměř 16 000 nechává město zdarma doručovat do schránek všech domů a bytů ve městě. Zbylé výtisky najdou lidé na poliklinice, v nemocnici, v turistických informačních centrech a na radnici.

Po celý rok 2018 roznášela Třebíčský zpravodaj Česká pošta. Přibližně od října loňského roku přibylo velké množství reklamací distribuce od občanů a redakce řešila s poštou finanční kompenzaci. Několik dní před koncem roku 2018 pošta poskytla městu nový ceník, platný od ledna roku 2019.

„Vzhledem k výraznému zhoršení služeb České pošty a také tomu, že cenu za roznáškovou službu pošta zvýšila více než dvojnásobně, rozhodli jsme se oslovit další společnosti, které se distribucí tiskovin do domácností na území města zabývají,“ popsal důvody změny distributora starosta města Pavel Pacal.

Počínaje únorovým vydáním zpravodaje bude Třebíčský zpravodaj do schránek obyvatel města doručovat společnost MEDIASERVIS a to za zhruba poloviční cenu proti poště. Uzávěrky a termíny distribucí zůstávají tak, jak jsou uvedeny na webu města a jak vyšly v lednovém čísle zpravodaje.

Únorové číslo bude distribuováno do schránek ve dnech 18. a 19. února. „Pokud v těchto dnech lidé zpravodaj ve schránce nenajdou, prosíme je, aby to oznámili redakci na e-mail: redakce@trebic.cz do 21. února, abychom mohli včas reagovat a řešit reklamace s distributorem,“ přidal prosbu o Třebíčanům starosta Pacal.

I pro další měsíce platí, že reklamace distribuce je potřeba nahlásit do čtvrtého dne od začátku distribuce (termíny zde).

  • Facebook
  • Twitter