Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Spolupráce zemědělců, ochránců přírody i veřejnosti může na Vysočině zachránit desítky mláďat čejky chocholatéZa posledních čtyřicet let se populace čejky chocholaté snížila o téměř 90 %. Tohoto obyvatele polí na Vysočině, který hnízdí na zemi a jeho hnízda jsou velmi nenápadná, ohrožují hlavně jarní práce zemědělců. Stejně jako v minulých letech, i letos chystají ochránci přírody z České společnosti ornitologické a Záchranné stanice Pavlov ve spolupráci se zemědělci čejkám na Vysočině pomoci. Přitom jejich ochranu může podpořit každý – stačí výskyt čejek zadat do databáze na stránce www.birds.cz.

„Čejka se do české krajiny začíná vracet v závěru února a už v březnu hnízdí. Malé důlky se čtyřmi vejci zbarvenými jako okolní půda tak ohrožují hospodáři jarními pracemi – přípravou půdy k setí, setím jařin, na loukách pak vláčením nebo válcováním,“ přibližuje situaci Petra Hulvová ze záchranné Stanice Pavlov.

Rozbité čejčí vejce, foto: Vojtěch Kodet

Pomozte ochráncům s monitoringem a zachraňte ptačí životy
Stejně jako v minulých letech se pracovníci vysočinské pobočky České společnosti ornitologické ve spolupráci s kolegy ze záchranné Stanice Pavlov za podpory grantu Českého svazu ochránců přírody rozhodli podat pomocnou ruku. „Úkol je to vždy značně nesnadný, protože je potřeba čejčí téměř neviditelná hnízda dohledat, označit a následně se spojit se zemědělci, kteří na daném místě hospodaří, a informovat je o výskytu hnízd a jejich umístění,“ vysvětlila Petra Hulvová s tím, že vloni se takto, a to i vstřícností zemědělců, podařilo zajistit ochranu 53 hnízdícím párům v 23 lokalitách. Z aktivit nakonec vzešla také odborná studie s názvem Ochrana hnízd čejky chocholaté v Kraji Vysočina 2020. Ta dokládá a vyvozuje, že bez dohledání a zajištění konkrétní ochrany by výsledkem jarních pracích na polích a loukách bylo až 70 % zničených hnízd čejky chocholaté. Přitom bezmála dvě třetiny hnízd by byly zničeny na orné půdě a přes 20 % na loukách při vláčení.
Pokud se chcete i vy na okamžik proměnit v ochránce zvířat, spojte procházky přírodou s ptačím pozorováním. Když přítomnost čejky na některém z míst objevíte, zadejte informace do databáze na stránce www.birds.cz. Podobně mohou spolupracovat také zemědělci, právě ti jsou totiž na polích a loukách jako doma. Odborníci s databází pracují, místo navštíví a hnízda se pokusí dohledat, spojit se s majiteli pozemků a domluvit se na ochraně čejek. Bystrým sledovatelům pak bude odměnou skutečná letecká akrobacie s kotrmelci a lopingy ve vzduchu, která je pro tohoto elegantního ptáka s černou chocholkou typická stejně jako jeho hlasité naříkavé cííí-wik.
S podobnou situací se potýkají také další druhy polních ptáků, jako jsou skřivani, lindušky nebo koroptve, ohrožená jsou i mláďata zajíců.

Hnízdo čejky chocholaté se čtyřmi vajíčky. Jen málokdo by si všiml, že se v malém důlku v půdě něco ukrývá, foto: Petra Hulvová
Příprava půdy v místě hnízdění čejek, foto: Petra Hulvová
Líhnoucí se kuřátka čejky chocholaté, foto Vojtěch Kodet
Čejka chocholatá je typickým obyvatelem českých polí a luk, foto: Václav Hlaváč
  • Facebook
  • Twitter