Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Soutěž Od vidlí po vidličku zná své vítěze

/
/
/
771 ZobrazeníDenně se zemědělci produkující kvalitní a dostupné potraviny setkávají s tím, že nejen mladá generace je naprosto odtržena od procesu hospodaření a získávání potravin. Často mají lidé i z venkova zkreslené představy o současném zemědělství. Proto vyhlásil Rhea Holding soutěž Od vidlí po vidličku pro školy na Jemnicku.

Tématem soutěže byl venkov a zemědělství. Jako inspiraci nabídl holding dětem ze zúčastněných škol exkurze na své farmy. Děti mohly v rámci exkurzí vidět chov prasat ve Lhoticích, farmu chovu mléčného skotu v Rancířově a farmu odchovu brojlerových kuřat Křeslík. Exkurzí a následné soutěže se zúčastnily základní školy z Lubnice, Jemnice a Dešné. Celkem vypravili pořadatelé šest autobusů plných zvídavých dětí.
Slavnostní vyhlášení samotné soutěže proběhlo v Galerii Sýpka zámku Písečné 14. června.
Zadáním soutěže pro 1. stupeň bylo namalovat obrázek na téma zemědělství a venkov. Na 2. stupni měli žáci napsat slohovou práci na stejné téma.
Děti si převzaly atraktivní ceny, např. tablet, koloběžku, Albi tužku, dron, bezdrátová sluchátka nebo outdoorovu kameru. Děti ale nesoutěžily jen samy za sebe, ale také získali finanční dar pro svou školu. Celkem si tak získaly finanční dary v hodnotě šedesát tisíc.
Děti si převzaly ceny jak pro sebe, tak příspěvek pro svou školu. Následně si prohlédly Stáj Rhea Dešná, kde obdivovaly nejen závodní vozatajské koně, ale i dvouměsíční hříbátko Gaiu, zastavily se v zahradě zámku, kde má Rhea Holding své sídlo i expozici historických traktorů, kde nechběly takové exponáty jako Zetor Major 2023 z roku 1966 nebo traktor Porsche 217 z roku 1961. Účastníky následně čekalo malé občerstvení v restauraci Lihovar. Obrázky a literární příspěvky budou v Galerii Sýpka zámku Písečné vystaveny do konce června.


Ze strany Rhea Holdingu to byl první ročník této soutěže.
„Jsme velmi rádi, že studenty i školy nabídnutá spolupráce oslovila a do naší výzvy se zapojili. Z výtvarných i literárních výtvorů mám osobně radost, vybrané obrázky si necháme zarámovat a vystavit v našich střediscích. Nejpodstatnější je však to, že jsme dětem přiblížili současnou podobu zemědělství a hospodaření. Je zarážející, že některé děti viděly poprvé tele nebo nevěděly, jaký je původ masa, které v obchodě rodiče kupují. Je to pro nás zároveň velkou výzvou, v tomto způsobu osvěty a přiblížení venkova a zemědělství pokračovat. Dle mého je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. Rádi akci v dalších letech zopakujeme,“ sdělil Josef Kolář, majitel Rhea Holdingu.
Pro děti to byl nový zážitek, do moderních zemědělských provozů nemají moc příležitostí se dostat. To potvrzuje i ředitel ZŠ Lubnice Pavel Viskot: „Jsem velmi rád za příležitost do provozů Rhea Holdingu podívat. Moderní robotizované farmy a současný obraz zemědělství se značně liší od tradičních představ. Oceňuji i motivaci dětí v podobě soutěže, aktivně se zajímat o zemědělství a venkov. Je to bohužel opomíjený obor, přestože pro nás zajišťuje obživu.“

Uskupení Rhea Holding pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností. Všechny subjekty spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura.
Stěžejní oblastí našich aktivit je zemědělství. V současné době obhospodařuje 22 000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách. Činnost společnosti je od počátku orientována na klasickou zemědělskou výrobu.

  • Facebook
  • Twitter