Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Slavnostní otevření Lesní studánky u Antonínova Dolu

/
/
/
1815 ZobrazeníTři desítky zájemců se zúčastnily v sobotu 27. října slavnostního otevření Lesní studánky u Antonínova Dolu, které pořádal ČSOP ZO 59/11 Jihlava, pobočný spolek a KČT, odbor Bedřichov Jihlava.

Na úvod obdržel každý účastník grafický list s motivem Lesní studánky. Po krátkém seznámení s programem oslav jsme se společnou vycházkou vydali k Lesní studánce u Antonínova Dolu. Během vycházky se účastníci dozvěděli informace o akcích, které se zde konaly v minulých letech a o lesní kalamitě, která změnila ráz celé krajiny.
U studánky byli seznámeni s historií Lesní studánky a o hlasování v anketě Studánka Vysočiny. Básně Karla Holuba o Lesní studánce recitovala Hana Matějíčková, Kája s Hankou se vzájemně střídali v odemykání studánky symbolicky zlatým klíčem.
Po odemčení studánky si mohli potom účastníci prohlédnout vystavené materiály, byli seznámeni s výsledkem rozboru vody ze studánky a o krádežích u studánek, které se staly v posledních letech.
Na závěr vítěz ankety veřejně poděkoval Karlu Hobzovi za jeho starost o studánky i jejich zastřešení.
Účastníkům poděkoval za účast a veřejnost pozval k návštěvě první jihlavské studánky, která získala titul Studánka Vysočiny a zájemci ji najdou u Antonínova Dolu.

  • Facebook
  • Twitter