Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnici ve Staré Říši čeká oprava

/
/
/
600 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR obdrželo nabídek do veřejného výběrové řízení na zhotovitele stavby I/23 Stará Říše průtah, v rámci které dojde k opravě 1200 metrů silnice I/23 ve Staré Říši na Jihlavsku.

Nejvýhodnější ekonomickou nabídku podala společnost Skanska, a. s., která se zavázala opravu provést za 25,95 milionů korun bez DPH s uvedením stavy do provozu za 48 kalendářních dnů.

Diagnostika zjistila na komunikaci řadu poruch, jako je hloubková koroze, celá řada typů trhlin, plošné deformace nebo olámané okraje. Zjištěný stav bude řešit opravou. V rámci ní dojde k odfrézování starých konstrukčních vrstev tloušťky 170 mm, provedena bude homogenizace podkladní vrstvy za studena a následovat bude pokládka nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy. Provedena bude také úprava odvodnění, výměna uličních vpustí i úprava sjezdů z komunikace na přilehlé pozemky. Dojde také na výměnu svodidel, vodících sloupků a svislého dopravního značení.

Zahájení prací je v plánu ještě v průběhu měsíce dubna s tím, že celá oprava bude probíhat za vyloučeného provozu při úplné uzavírce inkriminovaného úseku silnice I/23.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter