Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice ze Ždírce nad Doubravou na Chrudim čeká oprava

/
/
/
826 ZobrazeníZe čtyř nabídek na zhotovitele opravy silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí Kraje Vysočina s Pardubickým krajem vybralo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ekonomicky nejvýhodnější tu, kterou podala společnost Strabag, a. s.

Oprava 6400 metrů dlouhého úseku silnice I/37 tak vyjde na 129,23 milionů korun bez DPH. Jako celek by měla být stavba uvedena do provozu za 15 týdnů.
Oprava je rozdělena do několika úseků a bude probíhat v rámci několika plánovaných etap.
V pondělí 29. srpna zahájí ŘSD souběžně práce v rámci druhé a čtvrté etapy. Pracovat se tak bude v úseku od Údav od restaurace U Pecinů ke křižovatce se silnicí III/3436 na Všeradov, kde bude celková délka uzavřeného úseku necelých 800 metrů.
Na straně u Ždírce nad Doubravou se bude opravovat od křižovatky se silnicí III/34416 na Horní Studenec po odbočku na Vyhnalov a délka uzavřeného úseku bude přibližně 1100 metrů. Tyto dvě etapy by měly být uvedeny do provozu do konce října tohoto roku a v roce 2023 budou pokračovat v opravách zbývajících části této silnici v úseku Ždírec a hranice Kraje Vysočina.
Rámcově bude provedena výměna až tří asfaltových vrstev včetně recyklace za studena, budou provedeny sanace ulámaných krajnic v minimální šířce jeden metr včetně rekonstrukce nezpevněných krajnic. Pročištěny budou silniční příkopy i propustky včetně jejich případné úpravy. Součástí stavby je také nová opěrná zeď nebo úprava autobusového zálivu vpravo směrem na Ždírec v Údavách.
Samostatný stavební objekt představuje most ev. č. 37-042, který převádí silnici I/37 přes Dlouhý potok. Před mostem budou svahy násypového tělesa vyztuženy geomřížemi. Na mostě bude provedena výměna vozovkového souvrství, zálivky kolem říms, nové těsnění dilatačních a pracovních spár. Novou protikorozní ochranu dostanou svodidla a zábradlí. Lokálně sanovány budou obrubníky říms.

Mapa uzavírky a objízdných tras

Značené objízdné trasy pro tranzitní dopravu:
Pro vozidla do 3,5 t ve směru Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice povede objížďka jednosměrně značená z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 přes Kohoutov, Benátky a Chlum do Hlinska, dále po II/343 přes Rváčov do Trhové Kamenice
Pro vozidla do 3,5 t ve směru Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou povede objížďka jednosměrně značená z křižovatky I/37 a II/343 v Trhové Kamenici přes Travnou a Dolní Bradlo, po II/344 přes Lipku, Modletín, Rušínov a Hranice do Chotěboře, po silnici II/345 na ulici Krále Jana a silnici II/351 na Žižkovu ulici a dále přes Dobkov a Počátky do České Bělé, po silnici III/3509 k silnici I/34 a po I/34 do Ždírce nad Doubravou.
Pro vozidla nad 3,5 t vede trasa obousměrně z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 do Havlíčkova Brodu, dále po I/38 přes Radostín, Kámen, Olšinky, Horky a Drobovice na I/17; odtud přes Horní Bučice, Vrdy, Podhořany, Nový Dvůr, Bukovinu, Stojice, Heřmanův Městec a Bylany do Chrudimi na Čáslavskou ulici; dále po Masarykově náměstí, Poděbradovu ulici, Tovární a Dašickou na I/37 (obchvat Chrudimi) a přes Novou Ves a Rohoznou do Trhové Kamenice.
Z místní části Údavy na nejbližší obsluhovanou zastávku bude pro občany zajištěna kyvadlová doprava.

Úvodní ilustrační foto: archiv Vysočina-news.cz

  • Facebook
  • Twitter