Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice I/34 na průtahu Humpolcem projde opravou

/
/
/
650 ZobrazeníPříprava opravy silnice I/34 na průtahu Humpolcem prochází v současnosti veřejným výběrovým řízením na zhotovitele stavby, do něhož přišlo celkem šest nabídek a aktuálně probíhá jejich vyhodnocení. Opravou projde téměř celý úsek silnice I/34 v intravilánu Humpolce v Okružní ulici.

Mimo město je to pak velmi krátký úsek mezi koncem/začátkem města a křižovatkou se silnicí III/03418 ve směru na Vilémov včetně této křižovatky. Diagnostika ukázala, že stávající vozovka vykazuje řadu poruch v podobě řady trhlin, vysprávek nebo značně poškozených okrajů vozovky.
Hlavním cílem stavební akce je oprava povrchu vozovky silnice v celkové délce 1351 metrů v celé šířce jízdního pásu, tj. dvou průběžných jízdních pruhů a zpevněných krajnic. Z tohoto důvodu bude provedena výměna dvou hutněných asfaltových vrstev s lokálními opravami na odfrézovaném povrchu. Ve vytypovaných úsecích bude nutné provést sanaci okrajů vozovky v šířce 1,5 metru od okraje vozovky, která spočívá ve výměně všech tří asfaltových vrstev a jedné podkladní nestmelené vrstvy. Upravovat se budou také plochy stávajících dlážděných ostrůvku z kamenných kostek a dlažba vnitřního prstence okružní křižovatky. Dojde na vyčištění odvodnění komunikace a v úseku bez obrub k obnově nezpevněných krajnic. Obnovou projde také vodorovné dopravní značení.


Stavební práce na silnici I/34 plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR realizovat za provozu při zachování tranzitní i místní dopravy. Provoz v dílčích pracovních úsecích o délce do 450 metrů bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu. Předpokládaný termín uvedení opraveného úseku do provozu je třináct týdnů od zahájení prací. Momentálně je termín zahájení opravy závislý na dalším průběhu výběrového řízení a jednání s vybraným zhotovitelem. Nicméně opravu bychom rádi zahájili v průběhu třetího čtvrtletí letošního roku.

  • Facebook
  • Twitter