Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Senioři mohou žďárskou charitu požádat o pomoc s nákupy, švadleny šijí pro pracovníky roušky

/
/
/
779 ZobrazeníOd úterý 17. března zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou pomoc seniorům s nákupem potravin a léků po celém Žďársku. K této činnosti využije pracovníky těch zařízení, jejichž provoz byl v současné době nařízením vlády pozastaven.

„Zkontaktovali jsme všechna větší města v našem okrese a nabídli jim pomoc při péči o jejich starší občany. Současně jsme oslovili i kněze ve farnostech a lékaře. Zdá se, že města mají péči o své seniory v tuto chvíli pokrytou, přesto jsme nabídli všem možnost spolupráce. Oslovujeme i menší obce v okrese. Většinou funguje sousedská výpomoc, nicméně rádi pomůžeme i v přilehlých částech měst,“ vysvětluje David Filip, koordinátor pomoci seniorům v době nouzového stavu ve státě.

Lidé ve věku 60 let a výše, kteří potřebují pomoci s nákupy léků či potravin, mohou v pracovní dny zkontaktovat Davida Filipa na telefonním čísle: 777 755 658, případně na emailu david.filip@zdar.charita.cz.

„Naší snahou je maximálně ochránit klienty i pracovníky a současně zajistit nezbytné služby a podporu všem, kteří ji potřebuji. V rámci Oblastní charity Ždár nad Sázavou je vytvořen pracovní tým, který reaguje na aktuální dění ohledně šíření epidemie, mapuje personální zajištění služeb, zavádí preventivní opatření a je v úzkém kontaktu s krizovým týmem Diecézní charity Brno,“ uvedla Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Současně žďárská charita oslovila i veřejnost s prosbou o šití roušek primárně pro terénní pracovníky služeb, které v tuto chvíli fungují i nadále. „Reakce veřejnosti je naprosto úžasná. Lidé nám neustále volají, píší a nejsnazší cestou k nám dodávají plátno nebo roušky posílají. My je předáváme našim pracovníkům, především všeobecným sestrám, pečovatelkám a osobním asistentům, kteří stále působí v domácnostech klientů, protože jejich služba je nutná. V některých zařízeních, které mají šicí dílny, aktuálně vyrábí naši pracovníci roušky. Zapojují se i dobrovolníci dobrovolnického centra Kambala,“ sdělila Martina Horníčková, která je ve žďárské charitě pověřena logistikou roušek od dárců až po pracovníky.
„Ve chvíli, kdy pokryjeme naši poptávku, nabídneme roušky nemocnicím a jiným službám, které pomáhají lidem. Případní dárci a dobrovolníci se mohou ozvat na telefonní číslo: 731 626 116 nebo email martina.hornickova@zdar.charita.cz,“ doplňuje Martina Horníčková.

Šíření epidemie Covid-19 se dotýká i činnosti neziskových organizací. Některé služby musely být omezeny či uzavřeny. V tuto chvíli pracují bez omezení a se zvýšeným hygienickým režimem následující charitní služby: Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba a Charitní záchranná síť.
„Všem velmi děkuji za podporu, spolupráci a pochopení tam, kde jsme museli služby omezit. Současně děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří i nadále pečují o naše klienty v rodinách. Velmi si jejich práce vážím. Věřím, že nás brzy čekají lepší časy a naše služby budeme moci poskytovat ve stejném rozsahu jako dříve. Dávejte na sebe pozor,“ vzkazuje závěrem veřejnosti Jana Zelená.

  • Facebook
  • Twitter