Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Senior a Family Point Pelhřimov pomáhá v době epidemie

/
/
/
3403 ZobrazeníV Senior a Family Pointu Pelhřimov v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově vznikla v průběhu koronavirové epidemie Rouško-vrata a bezkontaktní sběrné a odběrné centrum roušek, které je v provozu je denně od 7.00 do 18.00.

Roušky šijí dobrovolníci – hrdinové Hodiny H, kteří také seniorům roušky rozvážejí nebo roznášejí. Dobrovolníci i pracovníci Hodiny H a Senior Pointu Pelhřimov jsou seniorům k dispozici také na telefonu a na požádání přivezou i nákup. Pokud chtějí zájemci pomoct a zapojit se do roznosů roušek, nákupů nebo šití roušek, určitě se mohou spojit s Hodinou H. Senioři se mohou spojit s koordinátorkou Senior Pointu Pelhřimov Evou Havlíčkovou – 723902099.

Senior i Family Point Města Pelhřimov patří do koncepce prorodinné politiky Kraje Vysočina, proto informuje i o činnosti v kraji. Informační linka Kraje Vysočina Covid-19 564 602 602. Kraj Vysočina zřídil vlastní telefonní Informační linku Covid-19. Na této lince není přítomen lékař, ale tým proškolených operátorů, věnujících se řešení praktických situací, konzultují, interpretují nařízení, řeší dopad na běžné životní situace. Linka funguje každý den mezi 8.00 a 22.00 včetně sobot a nedělí. Pro své dotazy můžete použít i mailovou adresu koronavirus@kr-vysocina.cz.

Family Point Pelhřimov provozovaný Rodinným centrem Krteček zahájil šití roušek s týmem dobrovolnic v polovině března. Roušky směřovaly zdarma především do Domova pro seniory Pelhřimov, dále do Domova důchodců Proseč-Obořiště, Dětského domova Senožaty, Farní Charity Kamenice nad Lipou, pro Policii ČR Pelhřimov, do místních prodejen a ve spolupráci se Senior Pointem také přímo seniorům, dále také do odběrného místa v Olešné. Family Point zajistil ve spolupráci s Domovem pro seniory Pelhřimov v altánku v Městských sadech bezkontaktní sběrné a odběrné místo látek a dalšího materiálu pro šití roušek a také přímo ušitých roušek. Dobrovolnice měly koncem března na kontě každá přibližně 200 ušitých roušek, ale i více, které rozdělily jak mezi svou rodinu, blízké, známé i sousedy, tak pro zmiňované organizace. Do stříhání a šití roušek se zapojily celé rodiny a šilo se doslova ve dne, v noci. Family Point také distribuuje informační plakáty s Infolinkou Covid-19 a webem Ulékaře.cz Kraje Vysočina. Pomoc se šitím roušek a případné poptávky po rouškách můžete směřovat na pracovnici Family Pointu Pelhřimov – familypoint.pelhrimov@gmail.com, 777 215 338.

Se zdravotními problémy se mohou lidé obracet telefonicky na svého praktického lékaře či mohou použít elektronický formulář na webových stránkách, kde jim do šesti hodin odpoví erudovaný lékař. Konzultaci platí Kraj Vysočina.
Pokud zdravotní stav člověka vykazuje příznaky onemocnění koronavirem (teplota nad 37,5°C, suchý kašel, dušnost, případně zimnice a dechové potíže či náhlá ztráta čichu) a neohrožují ho na životě, může kontaktovat Informační linku Kraje Vysočina Covid-19. Operátoři zprostředkují předání jeho údajů na Krajskou hygienickou stanici a ta ho bude zpět kontaktovat a sdělí další postup.
V případě závažných zdravotních obtíží může volat tísňovou linku 112.
Další informace najdou zájemci na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

  • Facebook
  • Twitter