Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sedm mostů na jihovýchodní části obchvatu Brodu je ve výstavbě

/
/
/
866 ZobrazeníNa stavbě jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu jsou už znatelně rozeznatelné nejen pilíře a opěry budoucích sedmi mostů, ale pomalu se začíná rýsovat i pozemní komunikace v hlavní trase obchvatu. Prakticky na všech mostech se dokončuje betonáž dříků a hlavic pilířů a betonáž mostních opěr.

Na mostě přes železniční trať Praha-Havlíčkův Brod-Brno, řeku Sázavu a železniční trať Havlíčkův Brod-Chotěboř (SO 201) se pokračuje také v přípravě hlavní nosné konstrukce přes trakční vedení tratě Havlíčkův Brod-Brno a to za jejího plného provozu. Betonáž prvního pole hlavní nosné konstrukce je dokončena na mostě přes Stříbrný potok a v tomto týdnu probíhalo předpínání nosné konstrukce tohoto pole.

Mimo mosty se pracuje se na okružní křižovatce, která se tvarově rýsuje u stávající silnice I/38 před vjezdem do Havlíčkova Brodu od Jihlavy. Souběžně se opravuje kanalizace a odvodnění části silnice I/38 před touto novou křižovatkou. To umožní bezproblémové napojení na odvodňovací systém budovaného obchvatu. Od křižovatky po trase směrem k severu je patrný zářez, kudy bude hlavní trasa obchvatu vedena dále okolo části Novotnův Dvůr, kde je dokončena nová místní komunikace, na první z mostů.

  • Facebook
  • Twitter