Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

S Milanem Slavingerem S fotoaparátem za hymny

/
/
/
452 ZobrazeníVýstavu autorských fotografií Milana Slavingera nazvanou S fotoaparátem za humny hostí od v úterý 2. července prostory muzejních arkád Muzea Vysočiny Jihlava. Jedná se o jubilejní výstavu k autorovým sedmdesátinám.

Milan Slavinger (* 1949) pochází ze staré lesnické rodiny, kde se povolání lesníka dědí z otce na syna už od roku 1760, tedy více než 250 let. Vzděláním lesní inženýr, zaujatý od mládí myslivostí, ochranou přírody a fotografováním.
Fotografovat začal až na vysoké škole, kde ho do tajů fotografování, vyvolávání filmů a zhotovení černobílých fotografií zasvěcoval jeho kolega Petr Hašek. Fotografuje především přírodu a vše co s ní souvisí pro radost sobě, svým blízkým a i ostatním. Mimo přírodních snímků nalezneme v jeho archivu záběry z více než sedmdesáti židovských hřbitovů Čech a Moravy, ze slovenských hor, z masopustů, z obcí a měst na Vysočině. Jeho archiv za posledních deset let obsahuje více než padesát tisíc digitálních snímků. Několik let byl členem Horáckého fotoklubu v Jihlavě, nyní je předsedou Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě.

Milan Slavinger vystavuje své snímky od roku 1989 a dosud měl více než dvacet autorských výstav, z toho dvě v zahraničí (v Rakousku a na Slovensku). Řadu svých fotografií publikoval a stále publikuje v odborných lesnických, ochranářských a mysliveckých časopisech, v nástěnných kalendářích, v propagačních materiálech kraje Vysočina a v několika publikacích.
Většina vystavených fotografií pochází z jihlavské části Vysočiny, zejména z okolí Dolní Cerekve – tedy z blízkého okolí autorova bydliště (odtud název výstavy).

Výstava S fotoaparátem za humny bude veřejnosti přístupná do 1. září.

  • Facebook
  • Twitter