Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Rodičovské fórum na Vysočině přichází s projektem Kolaboratorium

/
/
/
4750 ZobrazeníVe čtvrtek 22. března se uskuteční v budově Střední průmyslové školy stavební akademika S. Bechyně v Havlíčkově Brodě od 15.00 do 17.00 první setkání rodičovského fóra, které se zaměřuje na pomoc rodičům a dětem s handicapem.

„Inkluzivní vzdělání našich dětí skýtá nemalá úskalí, a proto i na Vysočině vzniklo Rodičovské fórum, které podpoří zejména rodiče v jejich nesnadné životní situaci. Zveme všechny rodiče, kteří se na vše cítí sami a potřebují podporu,“ popisuje Petra Neubauerová, krajská koordinátorka pro Vysočinu.
S projektem Kolaboratoria přišla nezisková organizace Rytmus, která vznikla v roce 1994 jako občanské sdružení. „Poskytuje podporu při začleňování dětí s postižením do běžných školek a škol u nás. Projekt Kolaboratorium – Rodičovská fóra, která vznikla po celé naší republice a stala se místem, kde se spolupracuje a vzniká něco společného. Jde o tříletý projekt, financovaný MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který trvá od 1. září 2017 do 31. srpna 2020. S posláním přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním, zejména mentálním postižením do běžných škol u nás,“ dodává Petra Neubauerová.
Projekt má tři hlavní cílové skupiny. „Jednak žáky se zdravotním nebo mentálním postižením, rodiče dětí s postižením a pedagogické pracovníky. Projekt využívá osvědčené i inovativní metody s důrazem na posílení kompetencí pedagogických pracovníků a zvýšení povědomí veřejnosti o inkluzi,“ doplňuje krajská koordinátorka s tím, že rodičovská fóra pomáhají rodičům se vyrovnávat s hendikepem svého dítěte, problematikou výchovy a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, které představuje řadu výzev i pedagogické instituce.

Cílem současných změn je umožnit co nejlépe rozvinout potenciál dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce a synergické působení všech zainteresovaných stran. Zároveň ale míra podpory, která je dostupná rodičům dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je značně různorodá, pedagogické i vzdělávací služby by měly kompetence a postavení rodičů posilovat a podporovat, ale tak se často neděje. Jedním z nástrojů pro podporu rodičů jsou svépomocné skupiny nebo rodičovská fóra. Priorita rodičovských fór je posílení a podpora rodičů především při řešení problematiky inkluzivního vzdělávání a jeho nástrah. Naším cílem je poskytnout rodičům potřebné informace a nabídnout jim příležitost pro setkávání s dalšími rodiči, kde vzájemnou diskusí a zkušenostmi si napomáhají k řešení problémů ostatním rodičům. Rodičovská fóra hledají cesty, koordinují a společně iniciují změny, učíme rodiče vyjednávat s dalšími institucemi, pedagogy, spolupracujeme s odborníky a snažíme se takto efektivně participovat na vzdělávacím procesu svých dětí.

  • Facebook
  • Twitter