Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Škody za více než dva miliony způsobili vydry a bobři na Vysočiněrn n

/
/
/
377 Zobrazenírn

Vyplacené náhrady škody se týkaly především škody způsobené vydrou říční, v jednom případě způsobené bobrem evropským. Celkový přehled o počtu přijatých žádostí a výši vyplacených škod od roku 2003, je zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina, kde je také možné nalézt vzor žádosti a návod jak postupovat při uplatnění náhrady škody.

Kromě náhrad škod na rybách způsobených vydrou říční bylo dříve možné žádat i na škodu způsobenou kormoránem velkým. Ten byl k 1. 4. 2013 vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů. Na základě přechodného ustanovení zákona č. 197/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je obnovena možnost žádat o náhradu škody způsobené kormoránem velkým, ale pouze na období tří let. 

Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 se náhrada škody hradí ve výši 100 {2113a8b35c73ed9ae418dbfe10b89dadf7506afa8a9e7c502aeda1b1099b70bf} prokazatelně způsobené škody a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 80 {2113a8b35c73ed9ae418dbfe10b89dadf7506afa8a9e7c502aeda1b1099b70bf} prokazatelně způsobené škody, a to za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb. Během této doby budou navržena opatření za účelem ochrany volně žijících živočichů před dopady predace kormoránem velkým.

Autorka textu: Jana Pojerová

rn n

  • Facebook
  • Twitter