Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Rekonstrukce interního pavilonu jihlavské nemocnice uzavírá druhý rok rn n

/
/
/
429 Zobrazenírn

Nezbytná komplexní rekonstrukce prostor, které jsou zásadní pro fungování největšího zdravotnického zařízení v regionu, byla zahájena počátkem loňského roku. Stavební práce jsou rozděleny do sedmi etap a postupují od vrchního podlaží směrem dolů. Útroby budovy, která vyrostla v 70. letech minulého století, jsou postupně přebudovávány dle současných standardů, které řeší mimo jiné i zlepšení hygienického zázemí pacientů a personálu. Samozřejmost představuje zřízení nadstandardních pokojů na specializovaných odděleních. Celkovou rekonstrukcí projdou i společné komunikační prostory. 

Dokončeno a předáno je nejvyšší osmé technické patro, kde se nachází technické zázemí s novou technologií vzduchotechniky a strojovnami pěti výtahů. Na opačném pólu budovy v suterénu už bylo vybudováno nové datové centrum a vzniknou zde sklady a šatny včetně umýváren sester, sanitářů a ostatního obslužného personálu. Sedmé nadzemní podlaží zatím slouží jako přestupná stanice pro oddělení a ambulance, které se musí stěhovat dle postupu rekonstrukce. V šestém, pátém a čtvrtém podlaží se už natrvalo usídlilo neurologické, onkologické a chirurgické oddělení. Od února 2018 nalezne v 3. podlaží své stálé místo nalezne i interní oddělení. Nelze přehlédnout, že opravená patra jsou barevně odlišená pro jednodušší orientaci pacientů.

Zatímco ve zmíněném 3. nadzemním podlaží stavební práce finišují, o patro níže zatím nic nenasvědčuje tomu, že zde bude od poloviny příštího roku fungovat moderní kardiologické oddělení. „Provedli jsme vybourání svislých konstrukcí a podlah. Staveništní přesun sutí je zajišťován sacím bagrem. Tato sofistikovaná metoda minimalizuje prašnost tohoto procesu. V dalším postupu prací využíváme automatismů a zkušeností, které jsme načerpali při rekonstrukci předchozích pater. Přesto v každém podlaží vždy narazíme na změny dle specifikace daného oddělení, které nás ze stereotypu opakujících se prací rychle vytrhnou. Pomáhá nám i ustálený dodavatelský systém, ovšem i tyto firmy v současné době trápí nedostatek schopných pracovníků a jejich fluktuace. Na stavbě se stále pohybuje zhruba 60-70 lidí, z toho asi dvacet kmenových pracovníků PSJ, kteří provádí HSV práce,“ uvedl projektový manažer Michal Vorel.

Současný postup rekonstrukce, která probíhá za plného nemocničního provozu jednotlivých podlaží, narazil na jedno očekávané provozní úskalí: „Průběh prací se dostal do fáze, kdy opravujeme podlaží, které zajišťuje průchod z nemocnice přes spojovací krček směrem k rentgenům a dále na Dům zdraví. Bylo nutné vymyslet takový postup prací, aby vždy jedno ze dvou podlaží, přes které komunikační trasa vede, bylo alespoň provizorně průchozí. Nejedná se pouze o pohyb pacientů či lékařského personálu, ale též o návoz léků, lůžkovin a zásobování,“ objasnil Michal Vorel.

„Tečkou za stavbou bude rekonstrukce podzemního podlaží. Postup prací v těchto prostorách bude ovlivněn skutečným stavem ležaté kanalizace, který vzhledem k nepřetržitému provozu nebylo možné zjistit. Po provedení kamerových zkoušek určí generální projektant nutnost případných oprav,“ sdělil Michal Vorel.

rn n

  • Facebook
  • Twitter