Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn První chráněné bydlení v Třebíči vzniká v bývalé oční školern n

/
/
/
418 Zobrazenírn

Budova z roku 1965 sloužila do konce osmdesátých jako jesle, následně byla upravena a využívána třebíčskou nemocnicí jako oční škola s ubytováním pro děti. Oční škola byla v podstatě ambulance a škola s lůžkovou částí, kde byla léčena tupozrakost a šilhání dětí z prvních až čtvrtých tříd základních škol.

Nájemní vztah s nemocnicí byl před několika let ukončen a od té doby je budova prázdná a nevyužívaná.

Stávající objekt bude plně využit pro chráněné bydlení a v rámci stavebních prací bude přebudován na tři domácnosti pro 12 klientů, včetně administrativního zázemí pro sociální pracovníky. Budova bude kompletně zateplená, včetně střechy, budou vyměněna všechna okna, dveře a veškeré rozvody a upraveny vnitřní dispozice. V rámci rekonstrukce bude vybudováno ústřední vytápění a přípojky na sítě technické infrastruktury.

„Jsem ráda, že se nám podařilo po dvou letech získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci ve výši 75 {2113a8b35c73ed9ae418dbfe10b89dadf7506afa8a9e7c502aeda1b1099b70bf} nákladů na rekonstrukci této budovy na chráněné bydlení, po kterém je v Třebíči poptávka,“ uvedla místostarostka Marie Černá

Chráněné bydlení bude sloužit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a v našem případě bude mít formu skupinového bydlení. V rámci každé domácnosti budou čtyři klienti, každý z nich bude mít vlastní samostatný pokoj a dále budou využívat společnou kuchyň s jídelnou a obývací částí. Součástí domácnosti bude i technická místnost s pračkou a sušárnou. Uživatelům tohoto chráněného bydlení budou k dispozici v rámci sociální služby asistenti, kteří jim budou pomáhat s vedením domácnosti i s vyřizováním každodenních osobních záležitostí. Předpokládá se, že klienti tohoto chráněného bydlení budou osoby s nízkou až střední mírou podpory a budou většinou navštěvovat některý z třebíčských stacionářů, případně chráněné pracoviště.

V Třebíči dosud není tato služba poskytována.

Termín dokončení chráněného bydlení v ulici Demlova předpokládáme v září 2018. Náklady činí 11,5 milionu bez DPH s předpokládanou dotací od státu 8,6 milionu korun Kč.

rn n

  • Facebook
  • Twitter