Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn O rekonstrukci historie v Jihlavěrn n

/
/
/
447 Zobrazenírn

Vědecké a nevědecké přístupy k rekonstrukci historie (experimentální archeologie, livinghistory, reenactment) je téma, jteré je věnováno rekonstrukci různých historických etap v podobě experimentálně vyráběných replik hmotné kultury, ale i snaze o napodobení a pochopení mentality našich předků. Do striktně vědeckých metod začíná stále běžněji, a to nejenom v rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje prožít jednotlivé etapy pre/historie na vlastní kůži. Jaká jsou úskalí této rekonstrukce, její hranice a kde začíná již fantasie?

Začínáme v 18.00.

rn n

  • Facebook
  • Twitter