Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Nemocnice Pelhřimov obhájila akreditacirn n

/
/
/
364 Zobrazenírn

Letošní šetření probíhalo ve dnech 20. a 21. listopadu. Tříčlenná komise SAK hodnotí zdravotnické i nezdravotnické provozy a auditoři se velmi podrobně zabývali nastavením všech důležitých procesů péče o pacienta, jeho bezpečí a bezpečí nemocničního prostředí včetně hygienických norem. Potvrzení prodloužení akreditace do roku 2020 obdržela nemocnice před pár dny.

„Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče je v Nemocnici Pelhřimov prioritou. Máme nastavené procesy vycházející z legislativních norem, které pravidelně kontrolujeme,“ konstatovala manažerka kvality Jitka Dejmková. Akreditační standardy pokrývají všechny klinické oblasti činností nemocnice: diagnostickou péči, terapeutickou péči, nakládání s léčivy, koordinaci a kontinuitu péče. Požadavky jsou kladeny i na neklinické oblasti, které souvisí s péčí o pacienta: např. stravování, provoz nemocnice, hygiena nemocničního prostředí, prádelna, požární ochrana.

„Aktivně sledujeme především rizikové oblasti, kterými jsou například předepisování a podávání léků, anesteziologická a chirurgická péče, hygienické požadavky, infekce vzniklé s poskytovanou péčí a další. Zjistíme–li odchylku od nastavené normy, navrhujeme a realizujeme opatření k nápravě,“ dodala manažerka kvality. 

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče prostřednictvím kontinuálního sledování, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ve všech provozech nemocnice. 

rn n

  • Facebook
  • Twitter