Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Jakub Pustina a Gabriela Beňačková zazpívají pro děti do dlaněrn n

/
/
/
361 Zobrazenírn

Výtěžek koncertu bude věnován na zakoupení polohovacích a monitorovacích pomůcek v péči o nejkřehčí miminka. V Nemocnici Havlíčkův Brod se v roce 2016 narodilo téměř 1450 dětí. Novorozenecká JIP dětského oddělení pečuje o nemocné a nedonošené děti od 31. týdne a hmotnosti kolem 1500g. Novorozenecká JIP byla v létě letošního přestavěna tak, aby poskytovaná péče byla možná dle nejnovějších světových doporučení a za přítomnosti rodičů. V roce 2016 prošlo novorozeneckou JIP více než 250 dětí.

Narozením přichází nový člověk, začíná nový příběh života. Lékařský obor neonatologie se stará o začátek života a tento začátek je jedinečný a neopakovatelný. Pokud se rodí miminko bez problémů, tak potřebuje pouze vlídnou, citlivou péči a trvalou blízkost maminky. Pokud se rodí miminko o mnoho týdnů dříve, potřebuje pomoc složité techniky, léků a dokonalých léčebných postupů. Vývoj respektující ošetřovatelské postupy dbají na stále větší míru zapojení rodičů do péče o křehké miminko. Užití jemných ošetřovatelských technik a individuální vývoj respektujících postupů má velký dopad na utváření bezpečné vazby matka-dítě. Je prokázaný pozitivní dopad na prožívání rodičů a jejich vnímání potřeb malinkého človíčka. Vývojová péče má prokazatelný dopad na celý životní příběh dítěte. Tyto malinké, křehké děti potřebují přístroje, ale stejně nutně potřebují blízkost mámy, která je pro dítě zdrojem základního bezpečí.

Po propuštění dítěte se závažnou nezralostí nebo nemocí má následovat dlouhodobá, specializovaná následná péče, poskytovaná týmem odborníků. Rodiče potřebují podporu v dlouhodobé péči o dítě s problematickým startem do života.

rn n

  • Facebook
  • Twitter