Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

rn Havlíčkobrodská nemocnice získala ocenění v soutěži Bezpečná nemocnicern n

/
/
/
337 Zobrazenírn

„Praxe podávání léků a jiných přípravků injekční formou ve zdravotnických zařízeních ukazuje, že není úplně bezpečná. Stříkačky s léčivými přípravky jsou personálem označovány různými i alternativními způsoby, například polepeny nepřehledným nebo improvizovaným štítkem, popisovány fixem, a podobně. Takové označování injekčních stříkaček přináší určité riziko záměny i chybného podání léčebného prostředku. Proto jsme se zamysleli nad možností zlepšení efektivity i bezpečnosti práce zdravotnického personálu při přípravě léčebných prostředků a při samotném podávání,“ okomentovala projekt manažerka kvality Lada Cetlová.

Projekt je tedy zaměřen na novou praxi označování lékových skupin. Komplexní systém etiket a odvíječů obsahuje sady předtištěných etiket s názvy léčiv nejčastěji používaných v anestezii, resuscitační a intenzivní péči. Systém obsahuje mimo etiket na stříkačky také etikety pro podávání léků prostřednictvím lineárních dávkovačů, tedy označení na hadičky. Barevné označení je shodné podle skupiny a účinku a velikost etiket je přizpůsobena velikosti injekčních stříkaček a hadiček. Barvy použité pro skupiny jednotlivých farmak jsou uznávané normami v Evropské unii.

V soutěži Bezpečná nemocnice získala Nemocnice Havlíčkův Brod už řadu ocenění. V roce 2009 obsadila třetí místo s projektem Implementace stranového protokolu do praxe, v roce 2010 dokonce první místo za projekt Bezpečnostní pásy. V roce 2015 skončili těsně pod stupínky vítězů, na čtvrtém místě, s projektem Senior na ODN.

Samotnému vyhlášení výsledků soutěže v Horáckém divadle v Jihlavě předcházela konference Dny bezpečí, odborné setkání pro odbornou veřejnost zaměřené na problematiku kvality a bezpečí s tématem Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh.

rn n

  • Facebook
  • Twitter