Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Retrospetivní výstava Jiřího Načeradského v Jihlavě

/
/
/
677 ZobrazeníVýstava Době navzdory představí od čtvrtka 3. prosince v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ve výběrové retrospektivě tvorbu Jiřího Načeradského (1939—2014), kterou si milovníci výtvarného umění mohou prohlédnout do 14. února 2021.

Výstava má v chronologickém průřezu jednotlivými fázemi tvorby veřejnosti připomenout jednoho z nejdůležitějších autorů české poválečné figurální malby. V druhém plánu projekt na pozadí malířského odkazu Jiřího Načeradského zpřítomňuje složitost a náročnost životních a tvůrčích podmínek v prostředí znesvobodňujícího totalitního systému. Všechny vystavené obrazy jsou zapůjčeny výhradně ze soukromých sbírek.

„Malířské dílo Jiřího Načeradského „se rodí ze sociálních a kulturních podmínek doby“ (Karin Thomas), na které autor reaguje, které přirozeně integruje do své tvorby a z jejichž ambivalentní povahy vytváří vlastní svébytnou obrazovou poetiku. Celoživotní obrana před mechanismy ideologie a totality vedla u Načeradského k projevům zvýšené pracovní aktivity, k jakémusi stavu až obsedantní „posedlosti prací“.
Období neustálého hledání nových podnětů z konce 60. let střídaly v období husákovské normalizace fáze výrazové akumulace, recyklace, jinotajné a mystifikační introspekce. Pohyb směřující k nějakému potencionálnímu naplnění východiska nahradil pohyb analytický a cyklický. Kritičnost byla zastřena absurditou, sarkasmem a ironií. Motiv opakování se stal v daných podmínkách legitimní výpovědní hodnotou, na jehož pozadí bylo možné se vyrovnávat – i terapeuticky – s každodenní banalitou ve vztahu k mechanismům zabstraktnělé moci. V 70. a 80. letech se v autorových obrazech stále více rozevíraly symbolické nůžky mezi nomenklaturním systémem odosobněné byrokracie (Václav Bělohradský) a vizuální personalizací rezistenčního, nebo rezignujícího stavu jedince. Návrat svobody charakteristický pro 90. léta a s ním nastolení nových společenských podmínek se u Načeradského projevuje zpětnou aktualizací modernistických východisek, jako dlouho potlačované nebo různě ideologizované československé kulturní tradice, i živelnou modifikací vlastního staršího námětového rejstříku. Výstava připomene dílo předního českého figurálního malíře v chronologickém průřezu jednotlivými fázemi tvorby, popisuje kurátor výstavy Petr Vaňous.

  • Facebook
  • Twitter