Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Radnice v Třebíči podpořila knihy do škol

/
/
/
692 ZobrazeníBěhem letních měsíců se třebíčské radnici podařilo získat veřejnou zakázkou téměř čtyři tisíce knižních výtisků v celkové hodnotě téměř 680 tisíc korun, kterými byly doplněny knihovny ve 46 školách na Třebíčsku. A to nejen v základních, ale i v těch mateřských, protože podpora čtenářské gramotnosti má své nezastupitelné místo i zde.

Od září tak mají třebíčští prvňáčci ve školních knihovnách díky projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč II) k dispozici spoustu nových knížek.

„Čtenářská gramotnost obecně nejen v naší zemi rapidně klesá. My chceme podpořit úsilí pedagogů, knihoven a dalších vzdělávacích institucí a podnítit v dětech zájem o knihy a čtení. Každý češtinář vám potvrdí, že když dítě čte (a není důležité, jestli čte naučné knihy nebo beletrii), projeví se to velmi výrazně a pozitivně na jeho písemném i mluveném projevu. Děti si zdokonalí slovní zásobu, gramatiku a v neposlední řadě také fantazii,“ uvedl starosta města Pavel Pacal, který je zároveň projektovým garantem.

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšení kvality vzdělávání zejména tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nejedná se o pouhé plánování, vize a mapování toho, co funguje a co by se ještě navíc mohlo ve školách zlepšit. Jednou z hlavních aktivitje konkrétní podpora a dosah přímo do školních tříd, směrem k jednotlivým žákům.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009109, je už téměř dva roky realizován odborem školství a kultury třebíčské radnice. Celková přiznaná dotace převyšuje částku 14 milionů korun.

  • Facebook
  • Twitter