Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Rada města Jihlavy udělila své ceny, ocenila dva jednotlivce a jeden spolek

/
/
/
811 ZobrazeníRada města Jihlavy udělila na své schůzi 25. října ceny Rady města Jihlavy Janě, Petru Píšovi a zapsanému spolku Mokřady – ochrana a management. Ceny Rady města Jihlavy budou laureátům předány před adventním koncertem v pondělí 3. prosince v 18.00 v Gotickém sále jihlavské radnice.

Jana Valentová získala ocenění za přínos při práci s dětmi a mládeží v oblasti tance, za reprezentaci města Jihlavy doma i v zahraničí a za charitativní činnost u příležitosti životního jubilea v roce 2018, Petr Píša za přípravu a realizaci cyklu akcí k oslavám 100 let vzniku republiky v rámci Kraje Vysočina a monstrózní důstojné vyvrcholení oslav akcí Proletí 100letí na Masarykově náměstí v Jihlavě v roce 2018 a zapsaný spolek Mokřady – ochrana a management za péči o přírodní prostředí v Jihlavě, pořádání edukačních akcí pro veřejnost a přípravu druhé mokřadní učebny v Jihlavě v roce 2018.

Jana Valentová je profesí učitelkou na Střední průmyslové škole v Jihlavě, vedle toho též působí jako taneční mistrová na společenských kurzech v Domě kultury a odborů a vyučuje etiketu na jihlavských základních školách. Od svých 14-ti let je trenérkou v tanečním klubu Hotch-Potch, v roce 2011 převzala i jeho vedení. Klub se výraznou měrou věnuje charitativním aktivitám, vystupuje a podílí se na volnočasových aktivitách pro domovy seniorů, tělesně i duševně postižené osoby, sociálně znevýhodněné děti a další. Tanečníci klubu vystupují i na městských a krajských akcích a zdařile reprezentují město Jihlava na domácích i zahraničních soutěžích.

Petr Píša je zakladatelem dechového orchestru Tutti a swingového orchestru Zatrestband. Dlouhé roky vedl projekt Tančírna Třešť a je též pořadatelem festivalu Cihelna Třešť. Zpíval mj. v opeře Národního divadla v novém nastudování Dobře placené procházky a byl i spolutvůrcem Divadla na Staré plovárně v roce 2017. V roce 2018 se významným způsobem podílel na ideové i praktické přípravě cyklu akcí „Proletí 100letí“, které se konaly v průběhu celého roku jako oslava stého výročí vzniku republiky. Z cyklu akcí obzvláště vynikla oslava na Masarykově náměstí dne 15. září 2018. Petr Píša zde dokázal vytvořit radostnou, veselou, ale současně i velmi důstojnou atmosféru a tisíce návštěvníků ocenily nápaditost a precizní provedení akce.

Zapsaný spolek Mokřady – ochrana a management se dlouhodobě věnuje péči o přírodě blízké lokality v majetku města Jihlavy i o jiné pozemky. Na těchto plochách vytváří podmínky pro existenci řady chráněných druhů rostlin a živočichů a významně tím přispívá ke zlepšení životního prostředí a hospodaření s vodou ve městě. Významný je i podíl spolku na environmentálním vzdělávání a to jak pořádáním akcí pro veřejnost, tak i budováním „mokřadních učeben“ přímo ve městě. V roce 2018 spolek zahájil budování druhé mokřadní učebny v prostoru Skalky.

  • Facebook
  • Twitter