Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Putovní výstava fotografií Mýma očima je připravena

/
/
/
674 ZobrazeníDomov Háj realizuje od 1. září 2019 projekt Na cestě, v rámci jedné z klíčových aktivit projektu připravovali jeho účastníci i putovní výstavu fotografií Mýma očima.

Práce na přípravě skončily v březnu, fotografie jsou vytištěné, a čekají, až přijde čas, kdy budou moci být umístěné na nové stojany, následně pak převezeny na místa prezentace A hlavně autoři je budou moci představit veřejnosti.
Na vzniku fotografií, se výraznou měrou podíleli lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí v domově. Od září 2019 měli možnost vybrat si činnost, která je jim nejbližší – šest jich mělo zájem fotografovat, čtyři vyrábět stojany, na které budou fotografie nainstalovány. A samozřejmě měli možnost říci si, kde, a co by rádi nafotili – a jaké mají představy o životě v nových domech.
Putovní výstava fotografií je plánovaná ve všech lokalitách, ve kterých budou lidé s mentálním a kombinovaným postižením z Domova Háj v budoucnu žít. Měla začínat vernisáží 24. března v Ledči nad Sázavou. Vzhledem k současné náročné situaci, bylo zahájení výstavy zrušeno. Pořadatelé děkují všem hostům, kteří se do kavárny Kovárna chystali, za slova pochopení a podpory O náhradním termínu budeme včas informovat. Další výstavy fotografií jsou plánovány ve Světlé nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři.
Cílem výstavy je osvěta v oblasti procesu transformace, bourání bariér a stereotypů, odstraňování předsudků, a lepší přijetí klientů domova v lokalitách, ve kterých budou žít. A kdo jiný by měl zaměstnancům domova v naplňování cíle pomoci, než lidé, kteří v domově žijí – a práce na přípravě výstavy jim šla skvěle.

  • Facebook
  • Twitter