Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ptačí chřipka v Horní Cerekvi

/
/
/
695 ZobrazeníNárodní referenční laboratoř pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdila letošní šesté ohnisko aviární influenzy v České republice, které se nachází v chovu drůbeže v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku.

Chovatel nahlásil na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn zhruba šedesát kusů drůbeže, především slepic a hus, během 24 hodin. Celkový počet drůbeže v chovu byl tři sta kusů, jedná se o smíšený chov slepic, krůt, hus a kachen. Vyšetření uhynulých kusů dnes potvrdilo v chovu ptačí chřipku subtypu H5. Jak se nákaza do chovu dostala, je předmětem aktuálního šetření. Zbývající kusy drůbeže v novém ohnisku budou utraceny a jejich těla neškodně zlikvidována.
Tak jako v předchozích případech i okolo tohoto ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

  • Facebook
  • Twitter