Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

První polovina střechy jihlavské radnice je hotová

/
/
/
550 ZobrazeníZ jihlavské radnice na Masarykově náměstí po pěti měsících zmizelo lešení. Pomalu se tak dokončuje první etapa opravy střechy radnice se skoro měsíčním předstihem. Při druhé etapě se počítá s opravou druhé poloviny, tedy ze zadní části budovy.

Oprava první poloviny střechy jihlavské radnice měla trvat až do konce září. Stavaře však nezastavilo větrné počasí, deště ani bouřky, které Jihlavu zasáhly začátkem prázdnin, a opravu stačí dokončit se skoro měsíčním předstihem. Poslední kontrolní den se uskuteční v příštím týdnu a pak se dokončená stavba předá zadavateli, tedy městu. Tento týden se provedou drobné dokončovací práce, například se krov postříká proti škůdcům a vyklidí celé staveniště.

Střecha byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a v období dešťů do ní zatékalo, mimo jiné také do kanceláře primátorky. Společně s novou krytinou se opravily také vikýře a radniční věž s hodinami – pod ciferníkem se našly původní hodiny z konce 18. století, které byly repasovány. Jihlavané nyní můžou zjišťovat čas ze stejných hodin, jako tomu bylo před 200 lety.

„Hodiny se změnily pravděpodobně na začátku 90. let minulého století, a to kvůli čitelnosti. Nový kruhový ciferník z devadesátek však degradoval architektonickou hodnotu této stavby. Jsem rád, že se tato dobrá věc podařila a jihlavské radniční hodiny zase mají svojí původní podobu,“ uvedl zastupitel města Jaroslav Huňáček ze společnosti Fortis, která vyhrála výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace oprav střechy a podílela se i na dalších opravách budovy radnice, včetně velké rekonstrukce v roce 2004.

Na čas ze střechy jihlavské radnice zmizely i vikýře. Také jejich podoba se přiblížila té historické – krytina byla opláštěna plechem natřeným na červenou barvu, stejnou jako má ostatní oplechování. Natřena byla i dřevěná okna, a to tmavší červenou, opět podle historického řešení.

„V průběhu oprav byly zjištěny pouze drobné problémy způsobené vlivem dešťů a bouřek, ale nic zásadního. Staveniště bylo vždy dostatečně zabezpečené a nedocházelo ani k pronikání dešťové vody,“ doplnil Miloslav Beneš, vedoucí oddělení správy budov magistrátu města.

Druhá polovina střechy bude opravena v příštím roce, celková oprava bude stát přes tři miliony korun, zpracovatelem oprav první etapy je firma Stork střechy, s. r. o. Výběrové řízení na dodavatele stavby pro druhou etapu se připravuje. Město požádalo o zařazení první letošní etapy opravy kulturní památky budovy radnice do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a má předběžný přislib dotace ve výši 500 tisíc korun.

  • Facebook
  • Twitter