Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Prostory bývalé Radniční restaurace v Jihlavě jsou volné k pronájmu

/
/
/
304 ZobrazeníRadnice v Jihlavě zveřejnila záměr pronájmu nebytových prostor ve dvou historicky cenných domech na Masarykově náměstí v Jihlavě. Domy jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek. Bývala zde restaurace, minipivovar i noční klub. Minimální roční nájemné činí 898 429 Kč + DPH.

Oba domy jsou zapsány jako nemovité kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a nacházejí se v Městské památkové rezervaci Jihlava. Nebytové prostory o celkové výměře 1 083,75 mjsou složeny z bývalých prostor restaurace a přilehlé kuchyně v prvním nadzemním podlaží a z bývalého minipivovaru v prvním podzemním podlaží, kde dříve býval taneční klub Netopýr.

„Na základě výběrového řízení je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou pět let bez možnosti valorizace nájemného. Poté bude možné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a možností každoroční valorizace nájemného dle roční míry inflace. V rámci výběrového řízení zájemce skládá jistinu ve výši 20 000 Kč,“ sdělil vedoucí majetkového oboru Petr Štěpán s tím, že město dále jako pronajímatel poskytne nájemci jednorázovou slevu 10 % z ročního nájemného.

Součástí prostor jsou také dva výtahy – nákladní a kuchyňský ve vlastnictví pronajímatele. Nájemce bude moci užívat také nákladovou rampu umístěnou zezadu objektu, vedle parku za radnicí. „Pronájem nebytových prostor je specifický mimo jiné i tím, že s provozem těchto nebytových prostor souvisí plynová kotelna v podkroví radnice a v půdních prostorách je umístěna vzduchotechnika, kterou tvoří technologie pevně spojené s budovou,“ doplnil Petr Štěpán.

Prohlídka prostor se pro případné zájemce uskuteční 22. května 2023 v 10.00. Pronájem má několik závazných podmínek, jako je například provozování hostinské činnosti (restaurace, minipivovar, aj.) či závazek uzavřít s městem smlouvu o spolupráci na využívání WC v provozovně jako veřejné. Případný provozovatel by měl dodržovat také Manuál dobrých restauračních zahrádek pro město Jihlava.

Další nabídky

Jihlavský magistrát zveřejnil také záměr pronajmout společně dva nebytové prostory v prvním nadzemním podlaží ve Znojemské ulici 7, jeden má celkovou výměru 76,40 m2 a druhý 34,10 m2 – minimální nájemné je zde 145 639 Kč/rok. Na nájemce čeká také nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží v Komenského ulici 30, který má celkovou výměru 51 m2 a minimální nájemné je zde 67 014 Kč/rok, nebo v prvním nadzemním podlaží v Husově ulici 40, kde je prostor o celkové výměře 55 m2 s minimálním nájemným 56 529 Kč/rok.

Jihlavský magistrát chce pronajmout také garáž v Jiráskově ulici, ev. č. 3269, která je součástí pozemku p. č. 3175/3 v k. ú. Jihlava, a minimální nájemné zde je 10 500 Kč/rok + DPH.

Jihlava také zveřejnila záměr na prodej pozemků pro rekreaci p. č. 259/1, 868 m2 a p. č. st. 55, 55 m2, minimální kupní cena činí 410 000 Kč.

Pronájem bude probíhat výběrovým řízením formou dražby, které se uskuteční 10. května 2023 (na pronájem Radniční restaurace 7. června 2023). Žádosti o pronájem lze zasílat do 9. května 2023 (u VŘ na Radniční restauraci do 5. června 2023) na Majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Více informací o pronájmu nebytových prostor lze získat na telefonním čísle 565 592 632, o prodeji pozemků se můžete více dozvědět na telefonním čísle 565 592 646.

Více informací o záměru najdou zájemci ZDE.

  • Facebook
  • Twitter