Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Příští týden začne v Jihlavě několik oprav povrchů silnic

/
/
/
427 ZobrazeníV příštím týdnu začínají opravy povrchu silnic v Náhorní, Bukové, Kolmé a Polenské ulici a v Hruškových Dvorech v Jihlavě. Na konci Brtnické ulice začne výstavba nového chodníku i prodloužení vodovodního řadu.

Na konci Brtnické ulice bude místo neupravené hliněné cesty nový chodník, veřejné osvětlení, plocha pro parkování i kontejnerové stání. Kromě prodloužení vodovodního řádu se počítá také s vybudováním nové opěrné zdi, která umožní u prudkého srázu rozšířit plochu pro pěší i parkoviště. Stavba potrvá od 11. října do léta příštího roku, a je možné při ní očekávat dopravní omezení. Počítá se také se zimní přestávkou výstavby, která bude pravděpodobně od začátku prosince do konce března.

„Toto místo je nepřehledné a nové úpravy zvýší bezpečnost chodců, kteří každý den dochází do zdejších novostaveb. Při začátku výstavby – přibližně do konce listopadu, bude kvůli kácení stromů znemožněn průjezd po jedné polovině komunikace a doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforu. Za tyto komplikace se předem omlouváme,“ uvedl náměstek pro oblast rozvoje města Petr Ryška. Zhotovitelem stavby je společnost SDZprofin, s. r. o., a celá akce bude stát přes 11 a půl milionu korun.

Další opravy povrchů silnic

V příštím týdnu zahájí opravy povrchů silnic také odbor dopravy jihlavského magistrátu. Na komunikacích uvedených níže bude probíhat v týdnu od 11. do 15. října frézování povrchu a následně v týdnu od 18. do 22. října pokládka nových povrchů. V těchto dnech bude také probíhat uzavírka komunikací a objízdné trasy budou na místech vyznačené, výjimka bude u poslední uvedené, kde uzavírka nepotrvá tak dlouho.

  • Komunikace Kamenná ulice – koncová část mezi ulicí Náhorní a Buková
  • Komunikace Kolmá ulice – celá ulice vč. chodníku směrem k ulici Za Poštou
  • Komunikace Polenská ulice – úsek od ul. Havlíčkova po železniční podjezd
  • Komunikace Hruškové Dvory k ČOV – úsek okolo ČOV a úsek od lávky v Hálkově ulici až po železniční přejezd. Této komunikace se netýká uzavírka po celou dobu stavby, uzavřena bude pouze zhruba tři až pět hodin v jeden den z výše uvedeného týdnu, kdy bude probíhat pokládka povrchů.
  • Facebook
  • Twitter