Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Přednáška v Jihlavě představí spojení genealogie a genetiky

/
/
/
468 ZobrazeníHistorická aula Vysoké školy polytechnické Jihlava bude v úterý 25. dubna od 16.00 hostit přednášku s názvem Genetická genealogie, aneb informace o našich předcích nosíme sami v sobě. Historik a genealog Martin Kotačka v ní představí novou cestu k odhalení našich předků a našeho původu, genetickou genealogii. S přednáškou bude spojena také výstava s ukázkami závěrečných prací posluchačů kurzu Genealogie v předsálí historické auly.

Stále více se do tradičního rodopisného bádání dostávají také metody genetiky. Tam kde standardní písemné prameny mají svá omezení, tam začíná prostor pro obor genetické genealogie. Možnost nahlédnout dále za nejstarší matriky, identifikovat nemanželského otce našeho předka, pomoci odhalit, odkud k nám neznámá rodina přišla, a mnoho dalšího umí dnes při troše štěstí a správně zvolené analýze DNA právě genetická genealogie. Jaké existují druhy testování, jaké nabízejí možnosti a jaké přinášejí objevy? Nejen to bude tématem přednášky Martina Kotačky s názvem Genetická genealogie, aneb informace o našich předcích nosíme sami v sobě, která se uskuteční v úterý 25. dubna od 16.00. S přednáškou organizovanou Univerzitou třetího věku VŠPJ bude spojena také výstava s ukázkami závěrečných prací posluchačů kurzu Genealogie, která bude v den konání přednášky umístěna v předsálí historické auly. Vstup na přednášku i výstavu je zdarma.

Martin Kotačka je český historik a genealog. Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vedoucí archivu Vysokého učení technického v Brně se ve svém bádání zabývá genetickou genealogií, oborem propojující genealogii s genetikou. Spolupodílí se na projektu Genetika a příjmení, jehož cílem je mapovat genetickou skladbu české populace a hledat souvislosti mezi českými příjmení a genetickým profilem jejich nositelů.
Přednášku a s ní spojenou výstavu organizuje U3V s cílem popularizovat obor genealogie. Kromě přednášek, diskuzí a výstav zajišťuje U3V od roku 2010 také výuku kurzu Genealogie. Za třináctiletou historii kurz úspěšně absolvovala stovka posluchačů. Kurz vedený Lenkou Lízalovou trvá čtyři semestry a posluchači se v jeho průběhu naučí, jak číst staré písmo, jak hledat v archivech, jak správně ukládat.

  • Facebook
  • Twitter